Advokatvirksomhed

Find en advokat

FREDERIKSHAVN:Enhver udlejer kan indbringe en sag for Fogedretten, der typisk tager sig af de sager, hvor lejere skal sættes ud på grund af husleje-restance. - Inden vi kan beramme en sag, tjekker vi at alle formalia er overholdt i henhold til lejeloven. Og der er nogle helt præcise regler for, hvornår lejerne skal have modtaget opsigelsen, formuleringer om restancer og så videre, der skal være overholdt. Derfor råder vi som regel folk til at hyre en advokat, men det er der ingen formelle krav om, oplyser kontorfuldmægtig Helle Schmidt fra Fogedretten i Frederikshavn. Når alle varsler er overholdt, formuleringer korrekte og så videre, så berammer Fogedretten en sag, der typisk giver lejerne to uger til at flytte ud, hvis sagen vel at mærke selvfølgelig får den afgørelse. - Gå aldrig i gang med den slags breve, advarsler og opsigelser alene. Find en advokat, for det er mere end almindeligt svært at sætte sig ind i lejelovens mange detaljerede regler. Det siger advokat E. Balle Kristensen, Frederikshavn, der har ført Fogedretssagen for Kurt Corfits og sønnen Morten Krarup. Selve Fogedretten opkræver 300 kr i retsafgift for at behandle en sag, og dertil kommer yderligere 400 kr, hvis det bliver nødvendigt, at Fogedrettens ansatte fysisk skal med ud på adressen og fjerne lejerne. Udgifterne til advokat er naturligvis meget afhængige af tidsforbrug og hvor kompleks sagen er, men ifølge E. Balle Kristensen kommer man langt for 4000-5000 kroner.