EMNER

Find en løsning

STREJKE:Når statsansatte tilsynsteknikere nedlægger arbejdet på en række danske slagterier, som det de seneste par dage er sket, så betyder det, at mange slagtesvin tvinges ud på landevejene endnu en gang og ind i stalde, hvor der ikke er plads til dem. På den måde kommer arbejdsnedlæggelserne først og fremmest til at gå ud over dyrevelfærden, og det kan ikke være meningen. Jeg vil ikke stille spørgsmålstegn ved de statslige medarbejderes strejkeret, men det er uhensigtsmæssigt, at svinene på den måde udsættes for en voldsom stress-situation. Om der eventuelt er mulighed for at finde på at alternativt, teknisk tilsyn i strejkeperioder, eller om der findes andre metoder, har jeg svært ved at sige. Men jeg er indstillet på sammen med fødevareministeren og de berørte parter at prøve at finde en løsning, da det bør være i alles interesse, at vi ikke igen kommer i en situation, hvor dyrevelfærden ofres i en faglig kamp mellem de statsansatte tilsynsteknikere og Fødevarestyrelsen.