Find et fredet hus

Der er så fredeligt ude på landet, og mange steder er der også fredet. Nu har kulturarvstyrelsen lagt alle landets 9700 fredede bygninger på nettet, hvor de kan søges enten på kort eller på adressen.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Når man tager de bevaringsværdige huse med, ligger klatterne tæt på kulturarvstyrelsens kort. Herfra kan man klikke på de enkelte huse og få en forklaring på, hvorfor man skal passe på dem.

Men det er ikke nok. Alle bevaringsværdige huse er også plottet ind, og så taler vi om yderligere 375.000 huse. Fra hjemmesiden er der link til alle sagsoplysninger i fredningssagerne. Her kan man læse alt om fredningens omfang, arkitekter, opførelsesår, bygningeshistorie, fredeningsbegrundelse og meget mere, og i enkelte tilfælde er der også tilknyttet billeder. Databasen hedder FBB, og det står for frednings- og bevaringsværdige bygninger. FBB er tænkt som et redskab til arkitekter, ejendomshandlere, håndværkere og andre, der arbejder professionelt med bygninger og bygningskultur, men databasen er også åben for offentligheden, og almindelige mennesker kan derfor gå ind og se, om de selv bor et bevaringsværdigt sted, eller om naboen gør det. Og da der er omkring fire millioner bygninger i Danmark, er det trods alt 10 procent af alle landets bygninger, der står i registret. Så smut en tur på nettet og se, om der er knyttet nogle betingelser til din bolig. Den letteste måde at søge på er via adressen. Har man den, kan man også se et kort over området og dermed se hvilke andre bygninger i nabolaget, der er fredede eller blot bevaringsværdige. De mest kendte bygninger kan dog søges på navn: Jens Bangs Stenhus og mange andre steder. Søger man for eksempel på Brøndums Hotel, får man at vide, at det ligger på Anchersvej 3 og Østre Standvej 51 i Skagen Kommune. Man får også at vide, at der er tale om et firefløjet gårdanlæg bygget 1874 og udvidet mod vest 1892 af Ulrik Plesner, samt at det består af tre bygninger, at det stadig er i anvendelse som kro og hotel, samt at stedet er fredet. Nørderne har endvidere mulighed for at gå ind og studere detaljerne i sagsbehandlingen. Man kan også for eksempel begynde at lede efter et kendt sted som Svinkløv Badehotel, og dermed finde ud af, at det ikke er fredet endsige bevaringsværdigt. Lige bag hotellet ligger dog et lille sommerhus, Syndefaldet hedder det, og det er tegnet af den kendte Aalborg-artikekt Einar Packness. Man finder databasen på adressen: www.kulturarvstyrelsen.dk/fbb