EMNER

Find fælles løsning

19. februar holdt den tjekkiske præsident, Vaclac Klaus en tale til Europa-Parlamentet.

Det blev en tale, hvor den tjekkiske præsident fik luft for sin EU-kritiske holdning. Klaus stillede spørgsmål Europa-Parlamentets demokratiske legitimitet. Klaus spurte retorisk, om parlamentet virkelig er overbevist om, at hver gang det stemmer, er det så noget der skal besluttet i parlamentet og ikke tættere på borgerne i de enkelte medlemslande lande? Derudover sammenlignede Klaus parlamentet med et ét-partisystem som man så i den sovjetiske union. Jeg synes, at Vaclav Klaus gik for vidt i sin kritik af parlamentet. Europa-parlamentet er den eneste direkte valgte institution i EU der sammen med Rådet er lovgivende. Samtidige udøver parlamentet den politiske kontrol med EU. Det er bestemt heller ikke min oplevelse, at man i parlamentet handler som et ét-partisystem. Tværtimod. Min oplevelse er, at der hele tiden er en kamp for at trække den europæiske samfundsudvikling i en liberal, en konservativ eller socialistisk retning. Sådan skal det også være i en politisk forsamling. Derudover er der også den grundlæggende forskel i forhold til Sovjetunionen, at her er der tale om en union, hvor medlemsstaterne frivilligt har meldt sig ind. Der en tale om et fællesskab, der bygger på værdier som respekt for frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekten for menneskerettigheder. Ikke ligefrem værdier der prægede Sovjet. Jeg vil gerne medgive, at man som Europa-politiker skal man altid stille sig det spørgsmål, om den lovgivning der finder sted, ikke kunne være sket tættere på borgene. Altså efter Nærhedsprincippet. Det er der altid behov for, på et hvilket som helst niveau. Derfor skal EU også koncentrere sig om at finde fællesløsninger på de grænseoverskridende udfordringer, som vi alle har tilfælles, f.eks. det indre marked, sikkerhed, international kriminalitet og terrorbekæmpelse.