Find job i stedet for at afskaffe efterløn

Debatten om efterlønnen popper op med jævne mellemrum og angribes nu igen af forskellige økonomer.

Efterlønnen, som uden tvivl er den bedste ordning for fysisk eller psykisk nedslidte arbejdere, har jo tidligere været udsat for "attentat", da den daværende Socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen løb fra sit ord. Men den forringelse, som på daværende tidspunkt blev vedtaget, er altså åbenbart ikke nok for landets økonomer. De mener stadig, at alt for mange vælger at gå på efterløn ganske frivilligt, og at ordningen er populær som aldrig før! Men er det nu hele sandheden? Kan det tænkes, at mange går på efterløn, fordi de er "tvunget" til det, for at undgå at ryge fra dagpenge til kontanthjælp? I mange år har der været talt om arbejdsmarkedets "grå guld", men sandheden er jo, at store dele af det samme arbejdsmarked ikke vil eje dette guld! Mange af de ældre ledige får ganske enkelt ikke muligheden for at komme i job igen og må derfor vælge efterlønnen for ikke at ryge på kontanthjælp. I de tilfælde, kan man vel ikke tale om et frivilligt valg, eller en ordning som er for populær, men om simpel nød! Så før de velbjærgede økonomer løber frem med bål og brand, skulle de måske sætte sig ind i det reelle arbejdsmarked. Der er ikke brug for en forringelse af efterlønnen, men en sikring af de ældre ledige. For sandheden er jo, at langt størsteparten af de som "tvinges" over på efterløn, gerne vil have et job. Så må vi bede disse økonomer om at bruge energien på at finde disse job, frem for at fremture med forslag til at save den gren over som de ældre klamrer sig til. For med ordentlige arbejdsmuligheder, og en fortsat sikring af dagpengeretten, falder efterlønstallet af sig selv!