EMNER

Finder penge til afdeling

FARSØ:Den voldsomme debat omkring familieafdelingen på rådhuset i Farsø er nu tilsyneladende overstået, og der arbejdes nu på at komme videre efter at afdelingen gennem det meste af 2003 var i mediernes søgelys. Men det betyder ikke, at socialforvaltningen ikke længere er belastet. Dog er det blot på en anden facon denne gang, idet medarbejderne siden den nye pensionsreform fra januar 2003 har måttet løbe ekstra hurtigt for at nå det hele. Det har også betydet længere ekspeditionstider og flere udgifter, så det var på tide, at der blev frembragt en fornuftig løsning. Et flertal Farsø Kommunes kommunalbestyrelse har derfor vedtaget, at der skal findes ekstra kroner på budgettet til en ny medarbejder til aflastning for de nuværende medarbejdere. Pengene skal hentes ved besparelser på i alt 240.000 kroner, og der er i alt tale om en mer-normering på en halv stilling. Pengene bliver blandt andet hentet på besparelser på lønnen til familiekonsulenter, ligesom man også finder penge på kontoen for tilsyns- og psykologhonorarer. Kirsten Moesgaard (Å) og Thorkild Fransgaard (Å) kunne ikke stemme for forslaget.