EMNER

Finder sig ikke stiltiende i ekstraregning

Forlægning blev langt dyrere end beregnet

VRÅ:Nordjyllands Amt kan ikke sende Løkken-Vrå Kommune en ekstraregning på næsten 450.000 kr. og regne med at kommunen uden videre betaler. Forlægningen af Vråvej i forbindelse med motorvejen blev i første ombæring sat til at koste 6,3 mio. kr., efter licitationen voksede beløbet til knap 8,5 mio. kr. og slutregningen blev på næsten 10,8 mio. kr. Løkken-Vrå Kommune skal betale 12 procent af regningen og havde afsat 850.000 kr. på budgettet. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev der bevilget ekstra penge, så hele regningen på 1,3 mio. kr. kan betales. Men ekstrabevillingen blev ikke givet med let hånd. - Det undrer mig at det er blevet så meget dyrere. Alle andre steder er asfalten blevet billigere i dén periode, indvendte Frode Larsen (borgerliste). Inden regningen endte hos kommunalbestyrelsen, er den blevet behandlet i teknisk udvalg. - Vi sendte den tilbage til amtet og bad om en forklaring, fortalte Kim Bach (fællesliste). Det viste sig at årsagen til fordyrelse bl.a. skal findes i at en faunapassage og ekstra fundering af vejen ikke var medtaget i licitationen.