Findes der god skik for forvaltning?

Hvor kan jeg nikke genkendende til hele Erik Borup Madsens indlæg i Nordjyske Stiftstidende den 14. nov. 2008, og hvorfor mit indlægs overskrift er så rigtig, som det er skrevet.

Undertegnede har flere gange forsøgt sig med henvendelser, det eneste "bjæf", jeg modtog fra Finn Olesen var, at han videregav henvendelsen til en eller anden i en Forvaltning, som så skulle rette henvendelse tilbage. Det er over et år siden, og jeg har intet hørt, det havde jeg (når det er Hjørring Kommune) ej heller forventet, thi Hjørring Kommune er "topstyret" forstået på den måde, at de folkevalgte til dels er rangeret ud på et sidespor. Du skriver bl.a., at Hjørring Kommune er berygtet for ikke at besvare henvendelser fra borgerne, (hvorfor skulle man det)? Var det så bare alene det Kommunen var berygtet for, var det til at tage og føle på, men virkeligheden er en noget anden. Da undertegnede bevæger sig meget rundt i Nordjylland, især Aalborg nord og området helt over ved Mors og Thyholm, har jeg indtil jeg fjernede mit Løkken logo på skjorten (som jeg for øvrigt var stolt af) hørt alskens lidet flatterende omtale af netop Hjørring Kommune, hvorfor? "Der er ikke røg, uden der også er brand"! Så foranlediges man netop til at gengive Landsdommer Holger Kallehauges citat på forsiden af Politikken 26.-03.-2000 under overskriften: Borgernes rettigheder krænkes! "For landets kommuner har ikke nogen retskultur". De har ikke respekt for loven som sådan. De har kun respekt for loven, når de kan lide den. Hvor er det rammende for Hjørring Kommune, de går endog så vidt med Finn Olesen i spidsen, at de ”omskriver lovene”, så det matcher forvaltningens gøren og laden. I fortsættelse heraf følgende til VALG i Nordjyske Stiftstidende den 20.-11.-2008. Hvor vil jeg give næstformand i Hjørring ret. "Vi er jo nok ikke så heldige at få flertallet i byrådet." (Hvorledes kunne De dog tro dette med Finn Olesen i fire år)? Tror du virkelig selv (Ja, så må du være særdeles naiv), at hvis I bare gør som Orla Hav, skal vi nok få indflydelse. Med det vi har set, har Socialdemokraterne via deres handlinger og især mangel herpå bombet Socialdemokratiet tilbage! Både jeg og min kone, som for øvrigt har været kollega både med Orla og hans daværende kone Nina og været nære venner med dem, har respekteret dem begge for at stå for noget, som ud fra vort kendskab ikke helt harmonerer med, hvad der foregår i Hjørring Kommune. Så Hardi Brandt, jeg tror du bliver skuffet! Man må sige, at formanden for Socialdemokratiet i Løkken Vrå, Finn Poulsen, har humor, når han havde håbet på endnu en periode med Finn Olesen! Nej, bare det at have oplevet Finn Olesen på regionsmøde på Sallingsund Færgekro må man sige fra. Han burde hellere have taget intens kontakt til sin partifælle Morsø"s borgmester Egon Plejdrup for via hans erfaring og dygtighed at tage ved lære af, hvordan man driver en kommune med overskud, og har råd til for bare at nævne et eksempel at komplet tæppebelægge små biveje, så man får fornemmelsen af, at det er en motortrafikvej. Nej, det er godt det samme, at Finn Olesen har erkendt, at "toget er kørt", og han stod ikke på i tide, som han ellers så ivrigt agiterede for på Mors, at man skulle. Endvidere har jeg erfaret, at Morsø Kommune har en virkelig god ældrepleje, service og aktiveringstilbud, som også vi her i kommunen godt kunne både ønske og med rette forvente, endog transport af ældre og pensionister er kommunalt betalt i en vis udstrækning.