Skolevæsen

Fine detaljer - mangler faglokaler

Elling Skole har en del fine detaljer som for eksempel elevarbejdspladser. Køkkenniche ved hvert klasselokale kan også anvendes som grupperum til tværfaglige projekter.

Elling Skole. Foto: Peter Broen

Elling Skole. Foto: Peter Broen

Elling Skole har en del fine detaljer som for eksempel elevarbejdspladser. Køkkenniche ved hvert klasselokale kan også anvendes som grupperum til tværfaglige projekter. Mediateket betegnes som en stor gevinst, der også bliver brugt til fællesrum. Omvendt er faglokalerne mangelfulde, og skolen har slet ikke et natur/teknik lokale. Administrationen/kontoret er meget utilstrækkelig. Skolens "bod" er for lille og uhensigtsmæssigt placeret. Lærerarbejdspladser og pædagogisk servicecenter er for småt og servicemedarbejderens kontor- og rengøringsrum er utilstrækkeligt. Skolens to indgange er ikke særligt godt placeret. Derfor foreslås en ny fælles hovedindgang for enden af det nuværende fritidshjem. Ved hovedindgangen placeres en helt ny administration med fire kontorer og mødelokale. Den nuværende administration indrettes til lærerarbejdspladser og pædagogisk servicecenter. Faget natur/teknik prioriteres højt i folkeskoleloven, så naturligvis skal Elling Skole også have sådan et faglokale. Det indrettes i det nuværende musik- og håndarbejdslokale. Musik flytter til specialundervisningslokalet. Håndarbejde og værksted indrettes i nuværende billedkunst og sløjd. Ved siden af opføres en ny bygning til billedkunst. Sløjd udgår. Det eksisterende køkken-alrum skal også bruges som kantine/café og fællesrum for både skole og fritidsdelen. I øjeblikket er der pladsproblemer i børnehaven. Derfor lejer man FDF Huset i Elling og en spejderhytte uden for Nielstrup. Udviklingsplanen foreslår en udbygning i forlængelse af fritidsklubben. Indretning af værksted/håndarbejde, ny billedkunst, natur/teknik, udvidelse af fritidshjem, ny administration, lærerarbejdspladser, café/køkken og depot koster 5,6 millioner kroner i håndværkerudgifter, Kilde: "Udviklingsplan, beskrivelser".