Fingrene væk fra forureningen

} FORURENING: Hans Jørgen Jensen, formand i Hjortdal Vandværk, ønsker ikke, der gribes ind over for den forurening, der er konstateret på grunden Slettestrandvej 4. Her er konstateret et olieindhold i jorden, der er 55 gange det tilladte. - Jeg har ingen bekymringer. Der er et tykt lerlag, der beskytter grundvandet. Det værste, der kan ske, er at der graves et stort hul i dette ler, som erstattes med sand. Det vil give problemer. Der var mødt 15 af værkets knap 600 forbrugere til generalforsamlingen, hvor Ole Kornum valgtes som afløser for Jens Kristensen. I 2004 var der et vandspild på 3,7 procent, det laveste i flere år. } TRÆF: Seniorgymnaster fra Trekroner, Hjortdal og Thorup-Klim samles på i morgen formiddag i Trekroner Landsbycenter til gymnastiktræf. Susanne Anisimow, der står for arrangementet, forventer 40-50 deltagere, og takket være et tilskud fra puljen til frivilligt socialt arbejde kan der gøres lidt ekstra ud af dagen. Første er der opvarmning og gymnastik, og man kan konsultere Sund Bys terapeuter og få ideer til gode øvelser. Efter de fysiske udfoldelser er der fælles formiddagskaffe. - Det skal være en hyggelig dag, hvor man kan give hinanden gensidig inspiration, siger Susanne Anisimow. } ÆRESMEDLEM: Kresten Hansen, Bonderup, er udnævnt til æresmedlem i Haverslev Sogns Jagtforening. Desuden modtog han sammen med Kristian Jakobsen, Haverslev, 50 års-nålen fra Danmarks Jægerforbund. Den megen hæder blev uddelt på foreningens generalforsamling på Statoil Cafeteria på Aalegaards Mark. Henrik Jensen, Tingskoven, afløser Rasmus Bak, Janum, i bestyrelsen, der konstituerer sig senere. Blandt deltagerne i generalforsamlingen blev der trukket lod om en plads til næste statsskovjagt. Pladsen tilfaldt Knud Albrektsen. Jagtforeningen har knap 50 medlemmer.