Hospitaler

- Fingrene væk fra vores sygehus

FREDERIKSHAVN:- Hold nu fingrene væk fra vores sygehus. Lad personalet få arbejdsro til at finde sig selv i den nye struktur, som har betydet stor usikkerhed blandt personalet. Formanden for Frederikshavn Venstrevælgerforening, Lene Christensen, rettede en direkte appel til politikerne i amtets sygehusudvalg på vælgerforeningens generalforsamling tirsdag aften. - Frederikshavn Sygehus er stadig en velfungerende arbejdsplads med ca. 500 stillinger. På sygehuset er der elevstillinger, som svarer til et mellemstort gymnasium, sagde formanden - der dog fandt det skræmmende at læse i avisen, at det er uerfarne læger, der arbejder på skadestuen. - Det er ikke særligt betryggende og virker særdeles ukompetent, sagde Lene Christensen. - Anders Fogh er go’ Landspolitisk var der fuld opbakning til Anders Fogh Rasmussen & Co. - Anders Fogh er en stor personlighed, som med stor entusiasme og engagement har stået i spidsen for vores regering, der gør oprør mod stive systemer, bureaukrati og formynderi. Lene Christensen betegnede regeringen skattestop som ”en revolution i dansk politik”. Udsigten til et regeringsskifte ved næste valg fik Venstre-formanden til at efterlyse klare udmeldinger fra Marianne Jelved og Mogens Lykketoft. - De Radikale og Socialdemokraterne har valgt hver deres vej og bevæger sig endnu længere væk fra hinanden på en række kernepunkter. Befolkningen har krav på at vide, hvem og hvad man kan regne med, hvis de atter får magten, sagde Lene Christensen.