Finn brugte 1771 kr. - alt iberegnet

Udgift til lokale annoncering, men intet forbrug til kørsel, advokat eller konsulentrådgivning

Lokalpolitik 1. december 2002 07:00

SEJLFLOD:Tre annoncer indrykket i Østhimmerlands Folkeblad til en samlet pris på 1771 kr. Det er, hvad det af kommunaldirektørJørn Carlsen udarbejdede notat, indeholder af faktuelle oplysninger om socialudvalgsformand Finn Ladefogeds forbrug af betroede midler i forbindelse med dannelsen af boligselskab "Sejlflod Boligforening" Som omtalt i fredagsavisen har kommunalbestyrelsesmedlem Catrine Hovgesen (V) meldt borgmester Kristian Schnoor og socialudvalgsformand Ladefoged, begge socialdemokrater, for uberettiget at have rekvireret konsulentbistand i forbindelse med forsøget på at danne et lokalt socialt boligselskab. Derfor vil Venstres Catrine Hovgesen have Tilsynsrådet i Nordjyllands Amt til at undersøge sagen nærmere. Finn Ladefoged for faktisk at have brugt pengene uden at spørge kommunalbestyrelsen først. Borgmesteren for at have tilladt det, uden at Ladefoged havde ansøgt om at få pengene bevilget af kommunalbestyrelsen. Da Catrine Hovgesen ville tage spørsmålet op til debat i den åbne spørgetid på kommunalbestyrelsesmødet onsdag, blev kommunaldirektør Jørn Carlsen sat til at udarbejde et notat om Ladefogeds pengeforbrug. Hovgesens spørgsmål bliver dog ikke besvaret i den åbne spørgetid, men er nu optaget på dagsorden som selvstændigt punkt 178 og hertil er vedlagt kommunaldirektørens notat. Af dette fremgår: - at kommunalbestyrelsen med et flertal udenom Catrine Hovgensen (V) og Bent Bundgaard (T) i maj besluttede, at socialudvalget skulle indkalde til et offentligt møde for at undersøge borgerinteressen for at oprette et boligselskab. - at der har været indrykket tre annoncer i Østhimmerlands Folkeblad, 29. maj, 5. juni og 7. august. - de tre annoncer kostede 1771 kr. - beløbet er betalt over kommunens annoncebevilling. Her er der afsat 191.000 kr til annoncer og informationsmateriale. - der er ikke betalt noget til advokat, rådgivere eller kørsel. - at der ikke bliver betalt honorar til den type projekter, hvis de ikke bliver til realitet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...