Lokalpolitik

Finn Jakobsen vil stoppe delvis

SÆBY:Den mangeårige lokalpolitiker Finn Jakobsen (V), Sæby, der er medlem af både Nordjyllands Amtsråd og Sæby Byråd, gør klar til at stoppe delvis med sine politiske aktiviteter. Han har meddelt sin vælgerforening, Sæby-Volstrup Venstre, at han ikke vil være kandidat ved opstillingen til byrådet for Ny Frederikshavn Kommune. - Jeg finder, at tiden er inde til at stoppe som byrådsmedlem og har derfor sagt nej til genopstilling, siger Finn Jakobsen.Jeg har, når indeværende byrådsperiode slutter, været med i kommunalpolitik i næsten 20 år. Så nu synes jeg, at der skal være tid til andre gøremål. Klar til regionsråd Derimod er Finn Jakobsen klar til at stille op som kandidat for Venstre til det nye regionsråd, der skal afløse amtsrådet. - Jeg vil gerne fortsætte det arbejde, jeg er i gang med i amtsrådet, i det nye regionsråd, siger Finn Jakobsen. Derfor har jeg sagt til at opstille til regionsrådet. - Der bliver nogle opgaver specielt inden for det sociale område, der gerne skal overflyttes fra amtet til kommunerne på en måde, så de svage og handicappede samt deres pårørende ikke får dårligere vilkår. Det vil jeg gerne være med til. Derfor håber jeg at kunne blive valgt til det nye regionsråd.