Lokalpolitik

Finn Kornum fortsætter

BIERSTED:Byrådsmedlem Finn Kornum fra Biersted har gjort sin politiske fremtid op. Han vil gerne genopstille på Venstres liste til valget af de 27 byrådsmedlemmer i den ny storkommune i efterået 2005. Dermed er han den første af de nuværende byrådsmedlemmer i Aabybro Kommune, der offentligt har taget klart og endeligt stilling. - Der ligger store og spændende muligheder og udfordringer i den ny storkommune.Den vil betyde, at flere sager skal overlades til forvaltningerne, så der bliver bedre muligheder for at diskutere selve politikken, visionerne og idelogierne i stedet for de enkelte sager, siger han. Den 57-årige statsautoriserede revisor og nu juletræssælger var ellers ikke meget for kommunereformen og ville helst have set ,at Aabybro Kommune var forblevet selvstændig. - Men jeg bøjer mig for demokratiet. - Og når vi nu skal have en ny kommune, så er jeg glad for, at Fjerritslev også er kommet med, da det giver en god sammenhæng i den nye kommune, mener han. Finn Kornum er i gang med sin første periode i Aabybro Byråd, og han har sæde i økonomiudvalget, teknisk udvalg og folkeoplysningsudvalget.