Hospitaler

Fint demokrati...

SYGEHUS:Ca. 600.000 nordjyder har bestemt og stemt på regionens politikere, som igen har stemt og bestemt, at eneste rigtige og langsigtede løsning for udbygning af Aalborg Sygehus som regionssygehus er en udflytning og etablering af et helt nyt og effektivt sygehus i Aalborg Øst nær Aalborg Universitetet - med yderligere mulighed for oprettelse af lægeuddannelse og mulig fastholdelse af læger, der efter endt uddannelse vil være tilbøjelige til at forblive på hospitalet. Oveni vil adgangsforholdene til det nye sygehus forbedres drastisk i forhold til en udvidelse af det eksisterende Sygehus Syd til fordel for alle patienter fra regionen. Fem mand i København har på regeringens opfordring gennemgået regionens planer for nyt sygehus og underkendt de folkevalgte og bestemt at de ved mere om lokalforhold end de lokale… sikke et fint demokrati vi har! Hjælp Region Nordjylland med at gennemføre den plan for nyt sygehus som de lokale politikere er enige om skal ligge i Aalborg Øst. Skriv et læserbrev og støt den plan der ligger klar til den bedste og mest langsigtede løsning for det nye nordjyske sygehus, en løsning som de politikere du har stemt på har stemt for!