Vandforsyning

Fint drikkevand

MANNA:Vandkvaliteten er i top i Manna. Det kunne formanden for Mannna Vandværk, Willy Jensen, fortælle på vandværkets generalforsamling. Der er taget flere prøver i 2002 end de foregående år, og alle var af meget fin kvalitet. Der er udpumpet 55.628 kubikmeter og forbrugerne har brugt 54.388 kubikmeter. Der er et svind på 2,5 procent, hvilket skyldes nogle utætheder, som er blevet repareret. Vandværket har fået fire nye forbrugere i 2002. Der er blevet lagt en ny hovedledning på Brunbakkevej. Der er renoveret et dræn ved pumpehuset som samtidig har fået lagt en ny tagbelægning på.