- Fint med fodbold i Gigantium

Henrik Nielsen (SF) ser frem til dialog med foreningsledere

AALBORG ØST: - Personligt synes jeg det vil være helt fint, hvis der kan findes en løsning på Gigantiums støvproblemer, som den kan fortsætte som fodboldhal. Henrik Nielsen (SF), medlem af byrådet skole- og kulturudvalg, øjner lys forude i den fortsatte debat om Gigantiums fremtid. Senest har Henrik Jensen, formand for de samvirkende idrætsforeninger i Aalborg (SIFA) og medlem af Gigantiums bestyrelse, meldt ud, at han vil tage initiativ til et møde med foreningslederne i kommunen. Altså nuværende og mulíge fremtidige brugere i Gigantium. - Jeg synes, det er godt, at Henrik Jensen går aktivt ind i det på denne måde, og jeg er spændt på at høre, hvad foreningslederne mener, siger SF'eren. Henrik Nielsen blev bestemt ikke populær i Gigantiums bestyrelse, da han nævnte salg af multihallen som en mulig løsning. - Det eneste, jeg har gjort, er jo såmænd at bede om at få belyst den mulighed også. Det mener jeg vi er nødt til, hvis alternativet er en investering på op imod 30 millioner kroner. - Hvis bestyrelsen vurderer, at Gigantium kan drives nærmest på kommerciel basis, må der jo også være interesserede investorer. Men jeg har altså ikke foreslået, at Gigantium absolut skal sælges, fastslår Henrik Nielsen. Gigantiums bestyrelse har lovet at komme med et oplæg til skole- og kulturudvalget om storhallens fremtid senest i juni. I et foreløbigt udspil har bestyrelsen nævnt muligheden for at omdanne den store indendørs fodboldbane til en hal med mange flere funktioner. Ifølge oplægget er det tanken at indrette seks mindre baner til forskellige slags sport i hallen, hvor der også er ønske om en stor scene, flytbare tribuner, flere omklædningsrum og i det hele taget bedre faciliteter. Opfyldelse af hele ønskesedlen vil koste omkring 30 millioner kroner. Men bestyrelsen har også gjort opmærksom på, at der er flere mellemløsninger. Idrætsklubben Aalborg Frejas formand Tom Nielsen har bebrejdet Gigantiums bestyrelse, at den ikke har spurgt brugerne. Altså fodboldspillerne. Det er den opfordring, Henrik Jensen nu følger op på. Formanden for folkeoplysningsudvalget, Keld Jensen, synes heller ikke umiddelbart, at det en en god ide at ombygge Gigantium til flere små baner. Han mener, det vil ødelægge foreningslivet, hvis lokale klubber blier tvunget til at flytte deres aktiviteter til Gigantium. SF'eren Henrik Nielsen nærer den samme frygt.