Fire års arbejde bag hovedgård-bog

Knudseje historie gennem 500 år bragt på plads i bog efter en omfattende research

DYBVAD:Arbejdet med at nedfælde Knudsejes historie blev en meget længere proces, end den smukke hovedgårds ejere, Joan og Leif Stiholt, havde forestillet sig. Det har krævet en særdeles grundig research og fire års arbejde at rekonstruere Knudsejes historie og at gengive den i en bog. I går forelå resultatet af Arnold Andersen forfatter-anstrengelser i form af et flot og rigt illustreret værk med titlen "Knudseje - en hovedgård i Vendsyssel". Kilderne samlet - Da vi for snart fire år siden sammen med Arnold Andersen besluttede, at det kunne være sjovt og spændende at lave en bog om Knudseje's historie, havde vi ikke fantasi til at forestille os, at det var et så omfattende arbejde, som tilfældet har været, sagde Stiholt-ægteparret ved præsentationen af det store værk i går - med tilføjelsen: - Vi synes, at resultatet er flot! I bogens epilog skriver ægteparret, at det har været "utroligt spændende at følge Arnold Andersens arbejde" - og at "det har været en stor glæde for os begge at være med på sidelinjen og at inspirere Arnold Andersen i arbejdet". De tilføjer, at værket er blevet "langt mere omfattende og langt smukkere, end vi nogensinde have forestillet os": - "Nu er de mange kilder samlet,"... og "vi håber, at læserne må få glæde af bogen og anerkende den som et kulturhistorisk bidrag til "livet på landet", slutter Jonna og Leif Stiholt epilogen. Fra 1500-tallet til nu I bogen følges Knudseje historie fra det tidligst kendte - omkring år 1500 - frem til i dag. Det sker bl.a. med en omtale af ejerne fra 1578 og frem til de nuværende, Joan og Leif Stiholt, der overtog hovedgården i 1999 og hurtigt gik i gang med en gennemgribende restaurering af hovedbygningen. De har planerne klar for for den fortsatte restaurering. I øjeblikket gælder det østfløjen ved hovedbygningen. Bogen beskæftiger sig også med, hvordan tidernes gunst og ugunst har været med til at præge gårdens udvikling og drift. Især Knudseje's historie i 1900-tallet er fyldigt beskrevet gennem fortællinger om livet på hovedgården - fortalt til Arnold Andersen af en lang række personer, som på forskellig vis har haft tilknytning til hovedgården. Præsentationen De var sammen med bl.a. andre lokalhistorisk interesserede, restaureringsprojektets arkitekt, Peter Carstens, og museumsinspektør Annemette Løkke Berg, Sæby, inviteret til præsentationen af bogen på Knudseje i går. Her blev der budt velkommen af Leif Stiholt og desuden talt af bogens forfatter, Arnold Andersen, og museumsinspektør Annemette Løkke Berg, der bl.a. kom ind på hovedgårdenes betydning for danskernes liv tidligere, samt af arkitekt Peter Carstens.