Lokalpolitik

Fire byrådsmedlemmer sættes uden for døren

Mogens Jespersen får næppe mulighed for at give sin version af sagen om det omstridte areal ved havnen

HADSUND:Det kan blive en meget vitaminfattig affære, når byrådet 28. juni tager fat på havneplanen i Hadsund. Det er, som tidligere beskrevet i NORDJYSKE, viceborgmester Mogens Jespersen, der ønsker sagen til fornyet behandling, men spørgsmålet er, hvad byrådet reelt skal tale om, for Mogens Jespersens egen bebudede version af sagen må man formentlig undvære. Ifølge borgmester Hans Christian Maarup undersøger man netop nu, om Mogens Jespersen og tre andre byrådsmedlemmer er inhabile i sagens behandling. - Det er kommunens jurister, der er blevet opmærksomme på en mulig interessekonflikt, men vi nøjes selvfølgelig ikke med vores egen vurdering. Vi har forelagt spørgsmålet for Kommunernes Landsforenings (KL) jurister, og de mundtlige meldinger, vi har fået, tyder på, at vi alle fire er at betragte som inhabile, fortæller Hans Christian Maarup. Så meget tyder på, at hverken Jess Laursen eller Mogens Jespersen får lejlighed til at tale deres eller Leif Bagers sag på byrådsmødet 28. juni. Det samme gælder for den sags skyld Hans Christian Maarup selv og Niels Kristian Kirketerp. Særinteresser Alle fire er medlemmer af Spar Nord Banks Bankråd. Et inhabilt byrådsmedlem sendes i praksis uden for døren under sagens behandling. Det kan ske, fordi man vurderer, at medlemmet har en særlig interesse i en sag. Den særinteresse skulle angiveligt hænge sammen med, at Spar Nord var involveret i overdragelsen af det omstridte areal i 1991. I forbindelse med fusionen mellem det daværende Sparekassen Nordjylland og Sparekassen for Hadsund og Omegn kort forinden var der etableret en gavefond, og den stod bag gaven, altså p-pladserne, hvor der nu er planer om at bygge sundhedshuset. Inhabilt bagerbud En sammenhæng, som i hvert fald kommer bag på Mogens Jespersen. - Så er jeg nødt til at sige, at der er nogen, der ikke har læst på lektien. Spar Nords Bankråd er da ikke involveret i denne sag. Siden overdragelsen af jorden i 1991 har Spar Nord intet haft med sagen at gøre, og det er jo heller ikke Spar Nord, der ikke vil have bygget, siger Mogens Jespersen og tilføjer: - Det er det samme som at sige, at jeg er inhabil, hvis jeg er bydreng for den bager, der leverer brød til det møde. Hold op. Det kan da kun være, fordi man ønsker at få mig sat uden for døren, fordi jeg er en af de to i byrådet, der ved, hvad sagen drejer sig om, siger Mogens Jespersen. Kræver afstemning Han henviser til, at borgmesteren så sent som på foregående byrådsmøde i en anden sammenhæng indskærpede, at der skulle vægtige begrundelser til for at erklære sig inhabil, og Mogens Jespersen vil på dagens møde i økonomiudvalget kræve en uddybende forklaring. - Hvis KL mener, jeg er inhabil, så er det fordi KL ikke kender den rette sammenhæng. Hvis det sker, går jeg selv til KL for at høre, hvilken forklaring de har fået, og kommer det så vidt, så vil jeg kræve spørgsmålet sat til afstemning i byrådet. Hvis de så smider mig ud, jamen så går jeg, siger Mogens Jespersen.