Fire elorgler blev starten på musikskolen i Mejlby

MEJLBY:Fire elorgler indkøbt for 10.000 kroner lånt i Mejlby Andelskasse blev kimen til musikundervisningen i Nørager Kommune og specielt i Mejlby for 25 år siden. Elorglerne blev købt på privat initiativ af en lille gruppe lokale borgere i Mejlby. Dog blev det hurtigt klart tilbage i 1979-80, at det ikke var muligt at få Nørager Kommune med i planerne om en kommmunal musikskole. Et nødvendigt kapitalbehov i størrelsesordenen 200.000-300.000 kroner var det ganske enkelt ikke muligt at rejse. I stedet blev LOF ved blomsterhandler Margit Tolborg i Mejlby som formand involveret i projektet, og en musikskole med base i Mejlby Brugs og med Ingrid Kristensen som den første skoleleder var dermed en realitet. En ældre dame i Nørager, nu afdøde Erna Jensen, blev så begejstret for den private musikskole, at hun donerede omkring 9.000 kroner til indkøb af et klaver. Lempelige honorarkrav fra musikstuderende fra musikkonservatoriet i Aalborg var også med til at sætte gang i musikskolen med helt op til 300 musikglade elever på et tidspunkt. Men den valgte selskabskonstruktion holdt ikke, børn undervist i en aftenskole kunne nemlig ikke få tilskud. I stedet blev den selvejende institution Mejlby Musikskole en realitet i sommeren 1982 med økonomisk støtte fra Nørager Kommune og Statens Musikråd.