Affald

Fire firmaer gav tilbud på renovationskørsel

De "gamle" skraldemænd fortsætter med ny kontrakt

SKAGEN:Skagen Kommune har netop indgået en ny fem-årig kontrakt på renovationskørslen i Skagen Kommune. Der var i alt fire firmaer, som bød på opgaven, og det både billigste og bedste tilbud kom fra kommunens nuværende entreprenør, Nordjysk Forretnings- og Industrirenovation, Hjørring, oplyser forsynings- og miljøchef Helge Lundgaard. Den nye fem-årige kontrakt løber fra nytår, og det første år er prisen 5.141.624 kroner. Derefter stiger den årlige pris med samme sats som pristallet. Næstlaveste bud ved licitationen var på 6.640.869 kroner det første år. Tredjelaveste bud lød på 6.942.016 kroner og det fjerde bud var på 7.391.361 kroner. Ved licitationen blev der lagt lige stor vægt på pris, kvalitet og service og på materiel og driftsikkerhed. Slut med metalgenbrug For borgerne betyder den nye kontakt først og fremmest, at der sker en ændring på genbrugsområdet. Fra nytår kan man ikke længere aflevere ret meget metal til genbrug. Det vil fortsat være muligt at komme af med sodavands- og øldåser, men derudover tager genbrugsvognen ikke metal med. Den væsentligste grund til denne ændring er, at to af kassetterne i genbrugsstativet ikke kan bruges efter nytår. Det er de to nederste. De sidder så lavt, at skraldemændene ikke må tage dem. De må ifølge Arbejdstilsynet ikke løfte noget, der har en gribehøjde lavere end 75 centimeter over jorden. I dag kan man aflevere papir, glas og metal til genbrug ved hver husstand. Det er et lovkrav, at der skal være indsamlingsordning for glas og papir, og derfor har man forbeholdt de to øverste kassetter til det. Forsynings- og miljøchef Helge Lundgaard, oplyser, at mængden af metal, der er indsamlet via genbrugskassetterne, under alle omstændigheder har været faldende i et par år. Når man har valgt, at det også fremover skal være muligt at aflevere sodavands- og øldåser skyldes det, at dåserne er lavet af aluminium, og det kan give problemer for forbrændingen, når de brændes, fordi det smeltede metal samler sig i bunden af ovnen. Almindelige konservesdåser og lignende i de mængder, der hidtil er indsamlet via genbrugkassetterene, vil ikke giver problemer for forbrændingen, oplyser driftleder Kurt Madsen, Skagen Forbrænding. Valgmulighed I forbindelse med den den nye renovationskontrakt får hver enkelt husstand mulighed for at vælge, om genbrugskassetterne skal tømmes hver uge eller hver anden uge. Selv om den ene genbrugskassette forbeholdes til glas - og dåser fra sodavand og øl - kan man også komme et tredje materiale i dem, nemlig engangs-plastikflasker. Der bliver en prisforskel på om man vælger det ene eller det andet, hvor stor den bliver er man endnu ikke færdig med at beregne, oplyser Helge Lundgaard. De nye genbrugstakster fastsættes senere. I forbindelse med kontraktfornyelsen har det i øvrigt været et krav fra kommunens side, at der skal gøres noget for at mindske støjen, når kassetterne med glas tømmes, og der er stillet krav om, at omlæsningen af kildesorteret affald skal ske i en overdækket hal, ligesom der er stillet skærpede miljøkrav til renovationsbilerne. Den nye kontrakt giver også mulighed for, at man kan vælge at skifte den traditionelle renovationssæk af papir ud med en plastiksæk, som er væsentlig billigere i indkøb.