Fire foreninger får husly i Samara

HIK og Seniorsport flytter ind, men cricketklubben må blive sammen med Chang

AALBORG:Fire foreninger kan se frem til egne, nyrenoverede lokaler, mens en femte forening ikke kommer nogen vegne, når bygningen Samara ved Skipper Clement Seminariet på Hobrovej snart skal renoveres. Folkeoplysningsudvalget har netop vedtaget at bruge 1,125 millioner kroner (plus moms) til renoveringen. For de penge bliver der lokaler til volleyballklubben Aalborg HIK, Aalborg Seniorsport, Aalborg Beach Volley Klub og Aalborg Kangaroos Fodbold Klub - sidstnævnte har australsk fodbold på programmet. Oprindelig indgik Aalborg Cricket Klub, der deler lokaler med Aalborg Chang få hundrede meter længere sydpå, også i flytteplanernene. - Men vi var ikke tilfredse med de baneforhold, vi blev tilbudt. Vi ville få en mindre bane end den nuværende, ligesom der ville blive restriktioner på, hvornår vi kunne bruge den, fordi vi ville komme tæt banerne på til beach volley, siger Jim Meyer, formand for Aalborg Cricket Klub. Hvis cricketbanen skulle flytte, så skulle klubben også dele den med australsk fodbold-spillerne - og det er ikke nogen god kombination. Australsk fodbold foregår med fodboldstøvler, og de ville hurtigt kunne pløje den centrale del af cricketbanen - pitchen - op. Den består af et kokostæppe ovenpå tennisgrus. - Vi fik i april at vide, at vores flytning var stillet i bero. Siden har vi ikke hørt noget, fortæller Jim Meyer. Aalborg Cricket Klub blev stiftet som en selvstændig forening i december 2000, indtil da indgik cricket som en afdeling i Aalborg Chang. Klubben har tre senior- og to ungdomshold. Samara har hidtil været brugt til børnepasning, men 1. august overtog Kultur- og Fritidsforvaltningen huset, der ligger på en skråning ned mod et større grønt område med plads til idræt. På den modsatte side af idrætspladsen ligger jernbanen. Stueetagen kan ret enkelt renoveres, og dermed kan Aalborg HIK, Aalborg Seniorsport og den australske fodboldklub hurtigt rykke ind i egne lokaler. Seniorsport vil dels benytte pladsen til daglig administration, dels anvende de mange idrætsfaciliteter i området. Foruden tre store klublokaler på hver cirka 50 kvadratmeter bliver der i stueetagen adgang til en kantine med tilhørende køkken. I kælderen er det planen at indrette to store omklædningsrum med tilhørende baderum. De kan dels anvendes af klubberne, dels bruges af Aalborg Chang, når der er voldsom belastning af klubhuset. - Desuden kigger vi stadig efter flere foreninger, der kan bruge lokalerne, forklarer Keld Jensen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget. Blandt andet har forvaltningen drøftet med Aalborg Cykle-ring om eventuelt at flytte til Samara. Der er nemlig mulighed for at indrette værksted i kælderen. Andre og mindre foreninger vil kunne bruge fællesfaciliteterne specielt om aftenen i vinterhalvåret.