Lokalpolitik

Fire indsigelser mod grundudstykning

Otte udsigtsgrunde i Ravnkilde byggeklare i år

RAVNKILDE:Forslaget om at etablere 17 udsigtsgrunde i en ny udstykning på østsiden af Tradsvejen i udkanten af Ravnkilde har nu været ude i offentlig høring, og det har resulteret i fire indsigelser og bemærkninger. Aalborg Historiske Museum anbefaler med baggrund i tidligere arkæologiske fund i området fra ældre jernalder til middelalderen, at der foretags forundersøgelser i udstykningen inden byggemodningen. Et forslag teknik- og miljøudvalget nu har taget til efterretning. Fra ejerne af huset på Tradsvejen 18 er der et ønske om at måtte købe et areal af udstykningsområdet, så de kan etablere et 3-4 meter bredt bælte for ikke at få de nye naboer for tæt på. Teknik- og miljøudvalget har accepteret, at de maksimalt kan tilkøbe et 3 meter bredt areal fra eksisterende skel i hele deres grunds længde ud til udstykningen. Betingelsen er dog at der foreligger en bindende slutseddel inden 1. september. Fire hold beboerere på Hybenvej, Tradsvejen og Agertoften anbefaler, at byggehøjden i lokalplanen bør reduceres med en til halvanden meter for at tage hensyn til de eksisterende byggehøjder for parcelhuse i Ravnkilde. Dette forslag afviser udvalget, da en reduktion af byggehøjden vil gøre det vanskeligt at opnå udsigtsmuligheder for flere af husene i udstykningen. Godkendelse i byrådssal Teknik- og miljøudvalget indstiller nu til økonomiudvalget og den samlede kommunalbestyrelsen, at den endelige lokalplan for udstykningen godkendes. Det har allerede været afholdt licitation på opgaven med at byggemodne den første etape af den nye boligudstykning, der omfatter de første otte af ialt 17 udsigtsgrunde. Udgiften til den samlede kloakentreprise udgør 1.235.000 kroner, heraf udgifterne til etape 1 omkring 500.000 kroner. De øvrige byggemodningsudgifter inklusiv grundkøb udgør 3.276.000 kroner. Oven i det kommer udgifter på 200.000 kroner til anlæg af et forsinkelsesbassin til regnvand fra området, etablering af kloakledning fra udstykning til eksisterende pumpestation og en nødvendig renovering af denne. Det skaber behov for en tillægsbevilling til kloakeringsopgaven på de 200.000, som teknik- og miljøudvalget indstiller godkendt i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på dets næste møde tirsdag 17. august. Efterspurgt område Kommunen har allerede fået flere forespørgsler på de nye attraktive udsigtsgrunde i Ravnkilde, der forventes klar til bebyggelse allerede engang i efteråret. Grundene vil blive prisfastsat i lighed med de seneste udstykninger i Haverslev og Nørager. Det betyder en pris på 180 kroner for hver af de første 800 kvadratmeter, og 60 kroner for de resterende. De 17 grunde varierer i størrelse fra 1192 til 2309 kvadratmeter. Det betyder en grundpris fra 167.520 til 234.540 kroner for hver eksklusiv tilslutningsafgifter.

Forsiden