Lokalpolitik

Fire kæmpe-møller i Brorstrup FLERTAL: Politikere har skaffet plads til møller på 127 meter, der skal afløse mindre

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Området, hvor de store møller skal stå. tegning: rebild tekniske forvaltning

REBILD:Nok er amterne nedlagt, men regionplantillæg nummer 198 for ¿skrotning af uheldigt opstillede vindmøller og opstilling af erstatningskapacitet¿ blev nærmest ophøjet til lov, nemlig som landsplandirektiv. Derfor er der i Brorstrup ved Kgs. Thisted udlagt et område til helt store møller, som så skal erstatte mindre møller andre steder. Rebild byråd har vedtaget at sige ja til opstillingen af fire vindmøller i området. De har en totalhøjde på 127 meter . Faktisk var der tre projekter at tage stilling til for politikerne, men Jens Iversen i Mejlby og Peter Møller Vindmøllerådgivning var forinden byrådsmødet gået sammen om samme projekt, så det andet projekt, byrådet havde at tage stilling til kom fra Ny Vindenergi ApS. Ny Vindenergi ville opstille tre store møller lidt nordligere end de andre. Formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer (V) mente Ny Vindenergis projekt ville være det bedste, både hvad angik naturen og afstand til bebyggelse i området. Den indstilling fik støtte fra Leon Sebbelin (R), da dette projekt opfylder flest af kommunens krav. Tidligere borgmester Poul Larsen (K) bemærkede at Nørager og han var imod projektet, mens Gitte Rubæk (UP) gik ind for, som udvalgsformanden omtalte det, Møllers projekt fordi det indbød til lokal medinvestering. Modsat fandt Henrik Christensen (S) at netop dette projekt betød størst forstyrrelse med veje og servicering af møllerne. Bertil Mortensen (SF) bebudede under debatten, at ville lade sig vejlede af argumenter og endte med ikke at stemme, da de konservative, socialdemokraterne og den radikale stemte imod flertalsindstillingen fra teknisk udvalg om fire store vindmøller. Under sagens gang har forvaltningen anbefalet de tre møller, men flertallet gik altså ind for at tillade fire møller i området. Drillende bemærkede socialdemokraten Thorkild Christensen, da Bertil Mortensen undlod at stemme, at det da var interessant at SF ikke gik ind for vindkraft.