Lokalpolitik

Fire kommuner er trukket i arbejdstøjet

Analyser af de fire kommuner skal munde ud i en aftale om tryghedsgaranti

HALS:Så er arbejdet med sammenlægningen af Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg for alvor sat i gang. En politisk styregruppe, et forretningsud-valg, en administrativ styregruppe, et sammenlægningssekretariat og 19 tværgående projektgrupper og sektoranalysegrupper skal sikre, at sammenlægningen kommer til at forløbe så godt som muligt. Den politiske styregruppe, der består af 27 politikere fra de fire kommuner, har godkendt kommissorier for de i alt 19 arbejdsgrupper, som nu skal i arbejds-tøjet. Analyser og status Arbejdsgrupperne skal i første omgang lave analyser og status på, hvordan de fire kommuners praksis i dag er på en lang række områder. Det gælder områ-der som økonomi, IT, personale, kommunikation, fysisk planlægning, ejendomme, sundhedsfremme og forebyggelse, børn og unge, arbejdsmarkedsområdet m.m. Umiddelbart før sommerferien skal der laves en status på de mange områder, og de enkelte analyser vil så vise, hvilket planlægningsarbejde, der skal igangsættes i efteråret. De endelige beslutninger om den nye kommune bliver så taget af det nye byråd, som bliver sammensat efter kommunalvalget i november, og som får navnet "Sammen-lægningsudvalget". Trygheds-aftale Et emne, der for tiden optager mange af medarbejderne i de fire kommuner, er spørgsmålet om tryghed i ansættelsen, når de fire kommuner slås sammen. Den politiske styregruppe drøftede dette spørgsmål på sit møde forleden. Styregruppen ønsker, at der gives tryghed for alle personalegrupper i de fire kommuner. Umiddelbart er det forventningen, at naturlig afgang og omrokeringer vil løse de problemer, der måtte opstå på enkeltområder. Når selve analysearbejdet er afsluttet, vil en aftale om en egentlig tryghedsgaranti blive drøftet. Styrergruppen har lokal deltagelse fra Hals Byråd af, borgmester Bent Sørensen(A), viceborgmester, Jørgen Hansen (A), Sø'rn Nordhald (A), Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), Johannes Skytte Elsnab (V), Jonna Mørk Hansen (A) og Gert Andersen (C).