Fire kursistprofiler aktuelle for Projekt Dynamik

Mindst et års ledighed for at kunne deltage

FREDERIKSHAVN:For at kunne komme i betragtning til Projekt Dynamik, er der flere krav, der skal opfyldes. Projektet henvender sig primært til personer, der har mindst et ledighedsår på bagen, samt forsikrede mellem 25 og 60 år. - Vi håber på at kunne optage 16 kursister pr. hold og afvikle fire hold - dvs. ialt 64 kursister. Målgrupperne er to, nemlig folk med mindst ét år uden for arbejdsmarkedet og folk i arbejde, der ønsker opkvalificering, siger lederen af RevalideringsCenter Ole Schwartz. Han arbejder med fire kursistprofiler. - Den primære kursistprofil vil være ledige, som har haft lang ledighed eller andre problemer, der gør det svært for dem at vende tilbage til arbejdsmarkedet. En anden målgruppe vil være fagligt ressourcestærke ledige, der har en uddannelse - måske inden for kommunikation eller markedsføring, men som mangler praktisk erfaring. Endnu en målgruppe vil være arbejdsløse med relativ kort ledighed - dvs. et-to år - som er blevet ledige på grund af en generel afmatning i elektronikbranchen eller lukning af værfterne, desuden kan kursister også rekrutteres fra den gruppe, der ønsker opkvalificering gennem specifikke kurser - evt. som et led i et rotationsprojekt, altså såkaldte eksterne kursister, siger Ole Schwartz. I det vedlagte budget er de samlede udgifter til Projekt Dynamik estimeret til kr. 2.120.000 kr, eller kr. 33.125 pr. kursist ved 64 deltagere. Det synes Schwartz ikke lyder som urimeligt. - Det er faktisk et meget rimeligt beløb, idet vi bl.a. skal have ansat to fuldtidsbeskæftigede arbejdskonsulenter, der skal hjælpe de arbejdsløse ud i virksomhederne og hjælpe virksomhederne i forhold til de aktiviteter, som skal laves. Det vil sige, at vi rent hjælper virksomhederne med at søge penge til aktuelle projekter - så de kan realiseres. Og det kan betyde at der skal skrives mange ansøgninger - til f.eks. Kulturministeriet, menighedsrådene og kommuner, siger Schwartz. Men foreløbig er projektet i støbeskeen - fordi det allerførst skal godkendes i arbejdsmarkedsudvalget - hvor det altså behandles den 12. august.