Fire lister til ældrevalg i morgen

Mindst seks nye ansigter skal stemmes ind Ældre- Handicap-råd

STØVRING:I al stilfærdighed er de tre ældrecentre i kommunen i morgen gjort klar til et vigtigt valg for de ældre: Valget til Ældre- handicaprådet. Fire lister stiller til sammen 17 kandidater, der bejler til pladserne i det syv mand store råd, der suppleres med kommunens administrative leder for ældre- og handicapområdet, Anne Van Divier. Og fra starten er det sikkert, at der kommer til at ske store ændringer i det nyvalgte råd. Det er nemlig kun formanden Karl Sivertsen, der genopstiller. For at deltage i valget skal man enten være fyldt 60 år eller modtage en social pension. Der er også mulighed for at stemme hjemme for ældre og handicappede, der har svært ved at komme hen til et af de tre afstemningssteder. Det er ældrecentrene, der også står for den del af valghandlingen, og den har man af praktiske hensyn været nød til at foretage inden stemmeurnerne åbnes. Nemlig til og med i dag.