Lokalpolitik

Fire medlemmer udpeges til råd

Rebild Kommunes Erhvervsudviklingsråd skal have valgt nye medlemmer i 2010. To politikere udpeges for en 4-årig periode og 10 erhvervsfolk vælges/udpeges for en 2-årig periode.

Byrådet har allerede udpeget to medlemmer til Rådet, borgmester Anny Winther, og 1. viceborgmester Helle Astrup, for en 4-årig periode. Herudover skal Byrådet udpege fem personer. Det er vigtigt at medlemmerne er interesserede i Rådets arbejde og funktion og ønsker at bidrage aktivt til Rådets arbejde. Økonomiudvalget indstiller Thorkild Christensen, Carnitech, Mette Bonderup, Comwell Rebild og landmand Niels Juul. Herudover anmodes LO om at udpege en repræsentant. Byrådet behandler indstillingen torsdag.