Lokalpolitik

Fire motorvejsnavne

Jens Risgaard Knudsen 1925-1997 Folketingsmand, valgt i Hjørring amtskreds, fiskeriminister 1964-68, trafikminister 1979-81. Magtfuldt medlem af Socialdemokratiets folketingsgruppe og utrættelig forkæmper for nordjyske interesser, ikke mindst de nordjyske motorvejssystemer. Niels Ahlmann-Ohlsen Født 1953 Folketingsmand for Det Konservative Folkeparti, valgt i Nordjylland 1981-98. Erhvervsmand, stærkt udenrigspolitisk engageret og samtidig nøglespiller i det såkaldte Elmquist-udvalg. Har nu forladt de konservative og har knyttet sig til CD Arne Melchior Født 1924 Folketingsmand for Centrumdemokraterne 1973-77 og 1979-2001. Direktør ved A-pressen og siden erhvervsmand i manufakturbranchen. Trafikminister i Schlüter-regeringen 1982-86 og kommunikationsminister i Nyrup-regeringen 1993-94. Knud Størup Født 1939 Borgmester i Hirtshals gennem 25 år. Medlem af Nordjyllands amtsråd siden 1998. Kommunalpolitiker siden 1966, dog afbrudt i årene 1974-78, da han var sparekassedirektør. Blandt kommunalpolitikerne den mest vedholdende i kampen for de nye veje.

Forsiden