Fire nye ansigter i dagplejebestyrelse

Generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke

Børnepasning 3. september 2002 08:00

ARDEN: Med 100 fremmødte forældre og dagplejere blev generalforsamlingen i Arden Kommunale Dagpleje lidt af et tilløbsstykke. Et flot fremmøde taget i betragtning, at der passes 170 småbørn hos kommunens dagplejere. Kulturhuset Mælkebøtten i Arden lagde lokaler til. Tre fagpersoner, der i det daglige har med børn at gøre i Arden Kommune, fortalte om deres arbejde og om hvordan man som forældre og dagplejer kan hente hjælp. Det var leder af PPR, Inge Lise Jørgensen, børneergoterapeut Anja Schnoor og kommunelæge Poul Erik Møller. Formand for forældrebestyrelsen Lisbeth Svendborg fortalte, hvad bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år. To vigtige nye tiltag er, at dagplejerne nu selv råder over et beløb til beskæftigelsesmaterialer mv., og at dagplejernes egne børn tæller med i normeringen. Leder af dagplejen Nina Nielsen fortæller, at man også kom ind på forholdene for legestuerne. I Valsgaard står to grupper uden legestue, og det er ikke afklaret, hvor de skal være fremover. Der kom fire nye mødre og fædre med i bestyrelsen til afløsning for de fire, der måtte sige farvel, fordi deres børn skal starte i børnehaven. Ny næstformand er Lisbeth Bøss, Arden, der afløser Anne Marie Mikkelsen, Hvarre. De tre andre nye er Anette Olesen, Arden (i stedet for Inge Bager Laursen, Astrup), Anders Chr. Smed Lyng, Redsø (i stedet for Charlotte Christensen, Oue) og Svend Erik Jensen, Valsgaard (der afløser Karin H. Jensen, Stenstrup). Formanden blev genvalgt. Leder af dagplejen Nina Nielsen fortæller, at man i løbet af det seneste år har måttet sige farvel til 14 dagplejere, der er blevet afskediget. Hun konstaterer, at afskedigelserne var nødvendige, fordi børnetallet er faldende. Fra 213 for to år siden til 170 i dag. Det er dog ikke hendes opfattelse, at der skal reduceres yderligere, fordi samtlige dagplejere i dag har fire børn, enkelte har fem. I dagplejeformidlingen afventer man spændt effekten af den nye barselsorlov. Det er Nina Nielsens indtryk, at mange synes det er problematisk at være væk fra arbejdsmarkedet et helt år, og de økonomiske forhold spiller også ind. 25. september sker der igen noget på børnepasningsområdet i Arden. Samtlige forældrebestyrelser i kommunen og alle byrådsmedlemmer trommes sammen til en temaaften om Den Gode Barndom. Igen er det kulturhuset, der lægger lokaler til.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...