Fire på stribe ved Ravnshøj

Amtet fastholder plan om vindmøllepark

Vindenergi 9. september 2002 08:00

RAVNSHØJ: Fire store vindmøller i den foreslåede møllepark nordøst for Ravnshøj giver mulighed for at få fjernet 13 mindre, gamle vindmøller. Derfor fastholder Nordjyllands Amt planerne for den nye vindmøllepark, hvor der udelukkende bliver mulighed for at placere erstatningsmøller for "landskabsforurenende" vindmøller andre steder i landsdelen. Dem er der en del af, også i Frederikshavn Kommune. Beboere i Kvissel og Ravnshøj protesterede i den såkaldte foroffentlighedsfase i foråret mod vindmølleplanen. Det samme gjorde beboere til naboer til de påtænkte syv vindmølleparker andre steder i landsdelen. Men kun en af dem, Røgelhede i Dronninglund, er droppet i anden planlægningsfase - høringen om regionplantillægget. Udlægget af regional vindmøllepark nordøst for Ravnshøj indebærer, at de tre små møller, som allerede er i området, fjernes. De nye møller placeres lidt længere mod vest. I regionplantillægget er fastsat en maksimal totalhøjde for de nye møller på 70 meter. Det er 50 meter lavere end de planlagte møller på havnen i Frederikshavn. Alligevel bliver møllerne ved Ravnshøj så høje, at de vil kunne ses over store dele af Frederikshavn Kommune - fra Vester Holmen i nordvest til Flade Kirke mod sydøst. Plantebælter og terrænforhold betyder imidlertid, at de ikke bliver voldsomt synlige fra det ene af de to bysamfund, Kvissel, der får møllerne som naboer. Fra dele af Ravnshøj og fra Hjørringvej bliver de derimod til at få øje. De fire møller ventes at kunne producere 6 mio kWh om året svarende til et normalforbrug for ca. 1500 husstande. Sidste frist for at give sit besyv med i høringen om vindmølleparken ved Ravnshøj er 28. oktober.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...