Overenskomster

Fire SiD-afdelinger samles i Løgstør

Medarbejdere på afdelingskontorerne sikret ansættelse og specialisering

LØGSTØR:SiD-afdelingerne i Farsø, Nibe, Fjerritslev og Løgstør arbejder med planer for en fusion, der får hovedsæde i Løgstør, og de nuværende afdelingskontorer i de tre andre kommuner bevares som lokale servicecentre. - På vor generalforsamling var der fuld enighed om at arbejde videre med fusionsplanerne. Den samme enighed var der på generalforsamlingerne i de tre andre lokalafdelinger, fortæller afdelingsformand Gunnar Hedegaard Nielsen. Målet med fusionen er at kunne give medlemmerne en bedre service og en mere professionel sagsbehandling. I dag sidder de ansatte og valgte i de fire afdelinger og behandler samme typer sager, og der kommer flere og flere nye arbejdsopgaver. - Det vil sige, at de ansatte skal have indsigt i alle typer sager og de 28 forskellige overenskomster på SiD-området. fortæller formanden. 13. april holder de fire SiD-afdelinger et fælles bestyrelsesmøde i Løgstør med henblik på at aftale vilkårene for en fusion med virkning fra 1. januar 2004. - Der bliver ikke tale om at afskedige ansatte på nogen af de fire afdelingskontorer. Vi udsteder en ansættelsesgaranti for alle ansatte, og de fire afdelingskontorer fortsætter alle med uændrede åbningstider. Gunnar Hedegaard forklarer, at det er hensigten at specialisere medarbejderne på de fire kontorer, så der blive kompetente medarbejdere indenfor alle sagstyper og overenskomstområder. Medlemstallet for de fire afdelinger Løgstør 1010, Fjerritslev 664, Nibe 507 og Farsø 386. - Medlemmerne har indtil nu kun godkendt, at der arbejdes videre med planerne. Der vil blive ekstra generalforsamlinger i alle fire afdelinger, hoir selve fusionen skal godkendes. Færre medlemmer Der var mødt 44 af Løgstør-afdelingens 1002 medlemmer. I løbet af 2002 var der en tilbagegang i antalllet af medlemmer på 43. Afdelingens næstformand og faglige sekretær Morten Nymann sørgede i 2002 for, at medlemmerne fik 913.421 kr., primært gennem inddrivelse af arbejdsskadeerstatning, tilgodehavende løn og feriepenge. - 2003 tegner til at blive et rekordår på dette område. Indtil dato har jeg allerede hentet 716.982 kr. hjem til medlemmerne, fortæller Morten Nymann. Kasserer Jan Klastrup gennemgik regnskabet, der sluttede med et underskud på 24.875 kr. og en egenkapital på 1,9 mio. kr.