Aalborg

Fire sider lang anklage

AALBORG:Geotekniker Per S. Kristensens anmeldelse fylder lidt over fire tætskrevne A4-sider og former sig som en lang sønderlemmende kritik af arrangør og godkendende myndigheder. Et udpluk af anmeldelsen følger her: "Der var efter koncertens afholdelse igen ikke adskillelse mellem gående og kørende på den kun tre meter brede vej, hvor der skulle køre over 100 busser i pendulfart...På grund af den opblødte jord var der risiko for at en bus kunne vælte med helt katastrofale konsekvenser med de mange stående og gående helt op ad busserne. Vi så rent faktisk senere en væltet bus." "Man kan ikke hævde, at smadderet var "regnens skyld". Man må ved udendørsarrangementer forudsætte muligheden for regn...Og med denne viden burde man have forbedret det meget regnfølsomme engareal, f.eks. ved udlægning af fibertex, som spiddes fast, eller på anden måde, hvis man ikke ville aflyse arrangementet. De helt kritiske områder var indgang, udgang samt områderne ved toiletter og boder". Per S. Kristensen mener, at arrangøren temmelig enkelt kunne have undersøgt engarealets holdbarhed på forhånd. - Inden man bygger et hus på en blød undergrund, laver man et forsøg, hvor der rammes nogle pæle i jorden. På samme måde burde arrangøren have udsat en del af engarealet for et kunstigt kraftig regnvejr og ladet fem-ti mennesker trampe rundt. Så havde man fået et realistisk billede af, hvad pladsen ville udvikle sig til, mener Per S. Kristensen. For at få belyst, om politiet og de øvrige myndigheder har stillet de nødvendige og rigtige spørgsmål, har han krævet aktinsigt i beredskabsplanen og den tilladelse, som er givet.