Fire skolers ledelse til debat

Byrådet drøfter hvordan de små skoler kan overleve i en ny storkommune

STØVRING:De små skoler er i fare, hvis og når de nuværende kommuner bliver slået sammen til større enheder. Uanset formen, som banan, guldhorn eller halvcirkel. På den baggrund finder formanden for børne- og kulturudvalget det spændende, det arbejde, som er sat i gang på foranledning af en henvendelse fra den lille Aarestrup skole. Peder Christensen peger på, at en eller anden form for fælles ledelse kan være med til at sikre de små skoler fortsat eksisterer om kommunen bliver på 33.000 eller 40.000 indbyggere, som der er debat om for tiden. - Vi har ikke taget stilling, fortæller udvalgsformanden, efter sagen har været på udvalgets dagorden. Vi må jo erkende, at de små enheder bliver sårbare i en større kommune og ønsker derfor reglerne for oprettelse af skolebestyrelser, ialogfora i forbindelse med en fælles ledelse til drøftelse på byrådets budgetseminar sidst på måneden. Mere rationelt Skolebestyrelsen ved Aarestrup Skole ønsker en afklaring af mulighederne for samarbejde med en eller flere af kommunens skoler med det formål, at udvikle de pædagogiske og ledelsesmæssige relationer mellem de samarbejdende skoler og at løse administrative og andre specialfunktioner mere rationelt. Siden er der arbejdet på mulighederne for at et samarbejde mellem skolerne i Suldrup, Aarestrup og Sønderup. Dels på grund af geografien og dels fordi Suldrup er overbygningsskole for både Aarestrup og Sønderup skoler, og af samme grund er Kirketerpsskolen inddraget. - Vi skal stadig have fire skoler, understreger Peder Christensen. Suldrup-Aarestrup har arbejdet med en model, mens Sønderup-Kirketerp har arbejdet med en anden og endelig forvaltningen en tredje mulighed for samarbejde mellem de fire skoler. Én ledelse Arestrup og Suldrup skole er fremkommet med forslag om fælles skoleledelse med én skoleleder, én skolebestyrelse og ét pædagogisk råd. Kirketerp-Sønderup skoler foreslår de beholder deres skoleleder, skolebestyrelse og pædagogiske råd, men holder fælles bestyrelsesmøde to gange årligt og nedsætte et fælles dialogforum på tværs af de to skoler, som skal varetage koordinationen. de to skoler imellem. I forhold til det administrative område ønsker man at koordinere indkøb med henblik på en økonomiske besparelse. Prøve modeller Ideen med et samarbejde mellem de to skoler er at få afprøvet ideer i praksis for derefter eventuelt at udvide samarbejdet til at omfatte flere skoler. De fire skoler vil desuden forbedre og udvidet udskolingssamarbejdet fra 6. klasse på Kirketerp, Årestrup og Sønderup skole til 7. klasse på Suldrup skole. Forvaltningen har endelig en tredje mulig model, hvor ledelse og administration for de fire skoler samles på Suldrup skole. Indenfor den nuværende ramme til ledelse vil man kunne etablere en ledelsesmodel med tre skoleledere, en administrativ leder og en sekretær. En af skolelederne udpeges som den ordførende udadtil, og der skal derudover sikres en klar ansvars- og opgavefordeling mellem de tre skoleledere. Der etableres èn skolebestyrelse med mindst èn repræsentant for hver skole. Desuden foreslås der på hver skole oprettet et dialogforum, hvor lokale problemstillinger kan diskuteres. Måske overbestyrelse En mulighed er måske også, nævner udvalgsformanden, at der fortsat er fire skolebestyrelser, men en slags overbestyrelse i form af et forretningsudvalg. Suldrup og Aarestrup skoler peger på den første model for det fremtidige samarbejde mellem de to skoler, mens Kirketerp og Sønderup skoler peger på den anden model. Forvaltningen har herudover beskrevet en tredje model med et ledelsesteam og med mulighed for ledelsesmæssig arbejdsdeling.