EMNER

Fire ud af fem ledere mangler efteruddannelse

KØBENHAVN:Fire ud af fem skoleledere, cheføkonomaer, overjordemødre og projektledere mener, de har brug for mere uddannelse for at kunne varetage deres nuværende job. Det viser en dugfrisk undersøgelse fra FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) af de medlemmer i organisationen, som har lederfunktioner. Flertallet af de 80 procent mener, at de ekstra kvalifikationer kan tilegnes ved kurser af under otte ugers varighed, men der er også stor interesse for længerevarende kurser hos lederne. Undersøgelsen blandt lederne slår desuden fast, at de selv i høj grad må tage initiativ til den videre uddannelse. Især gør de kommunale arbejdsgivere stort set intet for at imødegå manglen på kvalificerede ledere. Kun hver femte havde således en lederuddannelse, før de satte sig i chefstolen, og efterfølgende må 88 procent af lederne selv tage initiativ til at opkvalificere sig. Og billedet er stort set det samme i den finansielle sektor. Hos FTF-formand Anker Christoffersen er der ikke megen forståelse overfor den manglende støtte til lederne. - Det er for ringe. Kravene til ledelse er steget voldsomt. Arbejdsgiverne forventer professionel ledelse, og derfor kan de ikke fraskrive sig deres ansvar for at uddanne lederne, siger FTF-formanden. FTF'ernes vilje til at tage ekstra uddannelse afspejler sig også i, at de til dels er parate til at bruge fritiden til at dygtiggøre sig. 60 procent af de ledere, der tager efteruddannelse, bruger både deres arbejdstid og deres fritid på at uddanne sig, 25 procent af dem uddanner sig i arbejdstiden, mens fem procent placerer al uddannelse i fritiden. For en tredjedel af lederne gælder det dog, at arbejdspresset er så stort, at det er umuligt for dem at efteruddanne sig. Af FTF's 450.000 medlemmer er der omkring 28.000 medlemmer med lederfunktioner. /ritzau/