Lokalpolitik

Fire uger til at drøfte ny hal værre kyllinger

} INDSIGELSER: Der er indgivet to indsigelser mod lokalplanen, der skal give plads for for en udvidelse af Mastrup Hallerne i Støvring. Det betyder, at der går fire uger før planen kan blive politisk behandlet. Den ene indsigelse kommer fra Blomstermarken, mens den anden er forslag fra en ejendomsmægler. Lokalplanen er på byrådets dagsorden 11. oktober. Den ny hal ventes at koste 33 millioner kroner. } HØJDEDRAGET: De fleste af grundene i den nyeste udstykning på Højdraget i Støvring er solgt. 14 af de 19 grunde har indbragt kommunen godt syv millioner kroner. Tre grunde er reserveret af interesserede købere, mens to grunde fortsat er til salg. Tilslutningsafgifterne løber op i godt en million kroner. Den gennemsnitlige pris pr. grund er derfor omkring 588.000 kroner. } SEJE KYLLINGER: - Vi går og siger, at borgerne gerne må komme med kritik, så vi kan blive bedre, forklarer sekretariatsleder Lisbeth Jensen efter en oplevelse på et seminar for kommunens ledere på Danland i Hirtshals for et par uger siden som hun har reageret på. - Jeg havde dog ikke tænkt på, at mit brev ville komme på den offentlige postliste, medgiver hun. Et kik på kommunens postliste angiver nemlig et brev er sendt under kodeordene: Kritik af ophold. Det er altså et brev Lisbeth Jensen har skrevet og sendt fra Støvring kommune til Danland i Hirtshals. Sammen med kommunaldirektør Erik Odder er Lisbeth Jensen ansvarlig for leder- og personaleudviklingen i kommunen, og de to vil gerne have, at lederne i kommunen kan tage mod kritik fra borgerne, sådan lederne kan blive bedre. - Det går vi jo og siger, så jeg tænkte, at i stedet for at snakke om den dårlige oplevelse på Danland, ville jeg skrive til dem med vores kritik efter seminaret, fortsætter Lisbeth Jensen. Så tænkt så gjort. Brev til Danland går afsted: Kyllingebrysterne var hverken til at skære eller bide i - og grønsagerne var kolde. Lederne mødes fire gange om året, og den ene gang er det et møde på to dage. Der er allerede efter de første møder udarbejdet et ledergrundlag. Lederne har drøftet, hvad det vil sige at være en god leder. Og emnet for drøftelserne den sidste gang på Danland, var forskellighed. - Vi ledere er jo forskellige og det er de personer også, som vi skal lede, forklarer Lisbeth Jensen videre. Men, som det fremgår af brevet, som er noteret afsendt på kommunens postliste, må maden altså gerne være i orden, når det såkaldte Lederforum river et par dage ud af kalenderen for at blive bedre ledere. Maden skal være i orden.