EMNER

Firkantede fortolkninger af sociallovgivningen

FREDERIKSHAVN:2004 blev også året hvor kommunen fik lært at tolke sociallovgivningen bedre. Frederikshavn var simpelthen for firkantet og tog ikke tilstrækkelige individuelle hensyn til borgernes behov. Først var der sagen om et loft på det antal af plejetimer, som man kunne få i ens eget hjem. Loftet blev på maksimalt 28 timer om ugen, og hvis plejebehovet var større end fire timer om dagen skulle man bo i aflastningsbolig eller i en egentlig plejebolig, hvor der i forvejen er døgnbemanding. Men sådan en regel kunne man ikke beslutte, fordi der altid skal tages hensyn til den enkeltes behov. Senere blev kommunen underkendt af Det Sociale Nævn, fordi man havde givet afslag til en handicappet borger. Vedkommende havde søgt om en minicrosser, men var i stand til at gå mere end 100 meter, og derfor var vedkommende ikke berettiget til en minicrosser. Om igen sagde nævnet og henviste til, at man ikke havde foretaget en individuel bedømmelse.