Retspleje

Firma slipper for bøde i miljøsag

AALBORG:Helt undtagelsesvis er et firma blevet fritaget for at betale en større bøde, selv om firmaet har erkendt at have overtrådt arbejdsmiljøloven. Dommeren i byretten i Aalborg fandt det tilstrækkeligt med en advarsel, der gælder både firmaet og den ansatte, som svejsede uden at bruge udsugning. Den ansatte forklarede i retten, at det var en forglemmelse fra hans side. Udsugningsanlægget var lige ved siden af, men han havde ganske enkelt glemt at trække det hen til sig. Fejlen blev afsløret ved en ren tilfældighed, da Arbejdstilsynet i fjor besøgte virksomheden i anden sammenhæng. Anklagemyndigheden, som var repræsenteret ved Aalborg Politi, krævede virksomheden idømt en bøde på 20.000 kroner samt en mindre symbolsk bøde til den ansatte. Men dommeren lagde til grund, at virksomheden i øvrigt følger arbejdsmiljøreglerne til punkt og prikke. Blandt andet er der investeret i en særlig miljøgas, der æder den kræftfremkaldende ozon, der udvikles i svejseprocesser. Desuden blev der lagt vægt på, at der kun var tale om en meget kortvarig svejsning - en såkaldt punktsvejsning. Hos Arbejdstilsynet i Nordjyllands Amt tager man afgørelsen med sindsro og frygter ikke, at det udstikker en ny praksis fra domstolenes side. - Jeg har aldrig før oplevet, at en virksomhed får en sådan sag afgjort med en advarsel, men dommeren gjorde meget ud af at understrege, at der var tale om et særligt tilfælde og en meget konkret vurdering. Jeg tolker derfor afgørelsen som undtagelsen, der bekræfter reglen, siger jurist Inger Bloksgaard fra Arbejdstilsynet i Nordjyllands Amt. Anklagemyndigheden har dog undersøgt, om afgørelsen kan ankes, men det kan den tilsyneladende ikke, idet der ikke er tale om en ren frifindelse, men en advarsel.