EMNER

Firma snydt ved udbud

Kommunen skal betale knap 200.000 kr.

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå Kommune valgte ikke det billigste tilbud, da der i januar 2002 var licitation over et slamafvandingsanlæg ved Lyngby Renseanlæg. Klagenævnet for Udbud har slået fast at kommunen brød reglerne, da den takkede ja til et tilbud fra firmaet Zickert Miljø, der var en halv mio. kr. dyrere end tilbudet fra Hedeselskabet. Desuden har Klagenævnet besluttet, at Hedeselskabet skal have en erstatning på 175.000 kr. samt 17.000 kr. i sagsomkostninger. Der er dog næppe nogen tvivl om at kommunen vil forsøge at få sin rådgiver i sagen, Niras, til at betale regningen. - Vi har et meget langt og godt samarbejde med Niras, og det er dem, der har sagt, at det var o.k. at vælge det tilbud, som de anbefalede os. Vi kunne jo godt se, at det ikke var det billigste tilbud, fortæller Kim Bach (fællesliste), formand for teknisk udvalg. - Ifølge Niras var det i overensstemmelse med diverse regler, at vælge det tilbud, som de anbefalede, men på trods af det kommer den her afgørelse fra Klagenævnet for Udbud. Nu tager vi en snak med Niras og forklarer dem problemet sådan som vi ser det. De har jo en professionel tilgang til tingene, så de vil helt sikkert kunne se, at de har bragt os i problemer. Vi finder en eller anden løsning. Det er jo et professionelt firma, der formentlig skal have mange opgaver fremover, ikke bare os, siger Kim Bach. Hvilke krav kommunen vil stille overfor Niras, vil Kim Bach ikke oplyse, før han har talt med firmaet. Kommunens advokatfirma, Hjulmand & Kaptain i Aalborg, opfordrer kommunen til at kræve, at Niras både betaler erstatningen til Hedeselskabet OG evt. giver kommunen en passende erstatning. - Klagenævnet er særdeles klar i sin konklusion om, at hvis ikke Niras havde begået disse fejl...så ville Hedeselskabet have fået ordren - og Løkken-Vrå Kommune havde fået udført arbejdet langt billigere end hvad tilfældet er nu, skriver advokatfirmaet til kommunen. - Det bør overvejes, hvorvidt der kan fremsættes yderligere krav over for Niras, herunder den merudgift, som Løkken-Vrå Kommune har haft ved at skulle afholde en forholdsmæssigt dyrere udgift til renoveringen af slamanlægget end hvad man skulle have gjort, hvis Niras havde behandlet sagen optimalt.