Firmaer ser stort på miljø, når de køber ind

EN KAMPAGNE for grønne indkøb skal få virksomheder til at agere mere miljøvenligt ved indkøb.

EN KAMPAGNE for grønne indkøb skal få virksomheder til at agere mere miljøvenligt ved indkøb.

NORDJYLLAND:Virksomheders miljøhensyn i indkøb til driften halter. Det er konklusionen på en landsdækkende undersøgelse foretaget af Aalborg Universitet. På den baggrund har Miljøstyrelsen og Key2Green, der er sammenslutningen af danske miljønetværk, arrangeret en række inspirationsmøder rundt om i landet, som skal hjælpe private virksomheder med at blive bedre. Møderne finder sted i uge 9 og går under betegnelsen "Grøn indkøbsuge". Her vil der blive taget fat i de barrierer, der blev fundet blandt cirka 30 danske virksomheder, som havde sagt ja til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at der findes en række barrierer, som er overraskende ens blandt forskellige virksomheder i Danmark. En af barriererne for grønne indkøb er, at miljøvejledninger og indkøbsværktøjer er ukendte, fordi de er svære at finde. Miljøstyrelsen og Key2Green har derfor udviklet en guide, som skal gøre det nemmere og hurtigere at navigere i junglen af de mange værktøjer. Guiden er en vejledning, som indeholder genveje til en række forskellige værktøjer til indkøb - lige fra grøn IT til grøn transport. Foruden muligheden for at få indsigt og udveksle erfaring med andre miljø- eller indkøbsansvarlige, byder dagen på en række oplæg. Blandt andet vil Mette Lise Jensen fra Miljøstyrelsen forklare, hvorfor det ikke er så svært at tænke miljøet ind, når man køber ind til driften, som mange tror. Herefter vil Karen Dahl Jensen fra Miljømærkning Danmark fortælle om, hvordan man som virksomhed kan bruge miljømærkerne som pejlemærke i sine indkøb. Det nordjyske møde holdes 3. marts på Stigsborg Brygge i Nørresundby med netværket Miljøforum Nordjylland som arrangør.