Firmaer tror på global fremtid

For danske industrivirksomheder er den hårde internationale konkurrence - også kaldet globaliseringen - mere til gavn end skade.

Det mener fire af fem nordjyske virksomheder, som af deres egen organisation, Dansk Industri, er blevet spurgt om deres syn på globaliseringen. Undersøgelsen, der omfatter 89 selskaber, viser desuden, at firmaer, der er aktive i forhold til det globale marked, er de mest optimistiske. - Svarene viser, at rigtig mange virksomheder udnytter det globale marked til egen fordel. Det kan de, fordi de de længe har været i en omstillingsproces, hvor kernekompetencer bliver tilbage, mens mindre centrale funktioner lægges ud til underleverandører i både ind- og udland, siger cand. polit. Hans Uldall-Poulsen, DI. Undersøgelsen viser samtidig udviklingen i den nordjyske beskæftigelse fra 1993 til 2002, og af den fremgår, at beskæftigelsen gennem perioden har været stigende - Det interessante ved øget outsourcing er, at det medfører øget beskæftigelse også herhjemme i kraft af en vækst i de funktioner, der ikke outsources, foreksempel udvikling og markedsføring, siger Hans Uldall-Poulsen, der i den forbindelse påpeger, at det stiller krav til omstilling af den eksisterende arbejdsstyrke. - Det kan synes svært for de netop fyrede slagteriarbejdere, men ser vi på erfaringerne fra tekstilindustrien, der for år siden flyttede produktionen til udlandet, kan vi se, at folk kommer i arbejde igen, siger han og påpeger, at der ikke er tale om overledighed blandt ufaglærte. Et forhold han forklarer med, at netop ufaglærte udgør en stadig mindre andel af den samlede arbejdsstyrke. Kaj Poulsen, formand for LO i Aalborg, er mindre optimistisk end DI, hvad angår Danmarks konkurrenceevne. Specielt hvad angår at skabe nye job i samme takt, som de forsvinder. - Det vil kræve, at vi som samfund står sammen om at udvikle nye produkter, men det er ikke det, der sker. Nok lykkedes det regeringen med forårspakkens skattelettelser at få flere i arbejde, men det var i form af øget beskæftigelse i butikkerne, hvad vi jo ikke alle kan leve af, siger Kaj Poulsen og tilføjer, at det øgede forbrug ikke har øget produktionen i Danmark. - Produktions-jobbene er skabt i udlandet, hvorfra vi har importeret merforbruget, siger Kaj Poulsen, der henviser til, at den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viste et fald i beskæftigelsen på 13.000 personer. - I stedet for skattelettelser bør vi investere i uddannelse og erhvervsfremme. Blandt andet så en større del af forskningen på vores universiteter resulterer i dansk produktion, siger han. DI's undersøgelse indgår i organisationens arrangement i denne uge, hvor en række virksomheder, der opererer globalt, holder åbent hus.