Firmaer vånder sig over pris på havnejord

Havnens salg af jord til eksisterende virksomheder på lejet grund har givet kasse

FREDERIKSHAVN:Virksomheder på havnen vånder sig over de priser, de har måttet betale for at erhverve den jord, deres virksomheder ligger på. Havnedirektør Preben Reinholt vil ikke oplyse, hvad havnen har forlangt i kassen pr. kvm. ved frasalget til de hidtidige 15 lejere af ikke kajnære parceller langs Langerak fra Hornværket til Sandholm. - Men stillingen er den, at alle lejerne pånær to har valgt at købe, og skøderne er skrevet under, siger Preben Rienholt, der kun vil oplyse, at der var sat to priser, som ikke var til individuel forhandling. - Priserne afhang af, om parcellerne var henholdsvis under eller over 3000 kvm., siger Preben Reinholt. Sejlmagervirksomheden Studsgaard er en af de virksomheder, Nordjyske har talt med, der vånder sig over den pris, havnen forlangte. Sejlmagerfirmaet har købt to parceller, begge under 3000 kvm., dels Langerak 63, der huser Studsgaard Skilte, dels Langerak 55 med den blå hal lige over for sejlmagerværkstedet i Fiskerihavnsgade, hvor der ikke var mulighed for køb. - Havde det så bare været den grund, for vi har købt alt for dyrt, siger Svend Erik Studsgaard. Han peger på, at kvadratmeterprisen ikke på nogen måde tåler sammenligning med prisen på den kommunale udstykning lige nord for havnen og på erhvervsjorden på Knivholt. - Jeg synes, havnen har strammet skruen lige lovlig meget. Man kan sige, at i og med, at vi i alt for mange år har betalt en alt for dyr leje til havnen, så betaler vi nu grunden en gang til, siger Svend Erik Studsgaard. Han har dog skrevet under på forventet efterbevilling i form af, at grundene med tiden vil stige i værdi. - Men set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er der købt for dyrt, siger Svend Erik Studsgaard, - Alternativet var, at lejekontrakten på et tidspunkt løber ud, og hvor vi så ved en forlængelse kunne risikere endnu højere leje, eller at blive bedt om at tage vores bygninger på nakken og forlade stedet, siger Svend Aage Studsgaard. Heller ikke han vil oplyse kvadratmeterprisen. Et ubebygget område på 10.000 kvm. mellem Langerak og Kragholmen med den såkaldte "Marokko-lejr" af gamle fiskeredskabsskure på en såkaldt løs pladslejekontrakt, samt endnu et areal øst for P. Conradsens Skibsprovianterings østlige pakhus er også med i havnens salgsudbud. Ifølge Preben Reinholt er der ikke aktuelt købere til arealerne.