EMNER

Firmaet har spiret i 25 år

Produktionen af nordmannsgran er blevet voksen og frugtbar

SIEM:De mange små og store juletræer i Bredal Planteskole havde det fint med varmen i går. Modsat hvad man måske skulle tro, er tidlig barfrost en større fjende. Det var straks lidt mere anstrengende - og tørstfremkaldende - for de mange mennesker, der var med til at fejre planteskolens 25 års jubilæum midt i hedebølgen. Men heldigvis har stedet også træer, der er så store, at de kaster en svalende skygge. De første 80 formiddagsgæster trængte til væske, da rundvisningen nåede frem til frøplantagen, hvor skud fra ældgamle træer er podet på yngre planter. - En nordmannsgran sætter ellers først frø, når den er 35 år. Vi har snydt lidt ved at tage skud fra nogle 90 år gamle nordmannstræer oppe i Tversted og pode dem på otte-årige planter. Så gik der kun seks år, før de satte frø, fortæller Jens Stevn, som lagde det første frø til planteskolen for - lidt mere end - 25 år siden. Men det passede bedre med planternes sæson at invitere til fest og fremvisning på denne tid af året. 170 gæster kikkede ind i løbet af heldagsprogrammet, hvor man også kunne køre i hestevogn med Frode Gustavsen gennem de store arealer med juletræer. Tidens trend har været med Bredal og nordmannsgranen, også kaldet ædelgran. I planteskolens levetid har arten erobret en større del af markedet, og det er først og fremmest de danske juletræsfarmere, som Bredal Planteskole leverer til. 15 procent af produktionen eksporteres. Men egentlig startede det hele som en fritidssyssel i 197. Jens Stevn var skovfoged på Tjele Gods, og han og studiekammeraten Ole Ernst, som var ansat på Willestrup, fik lov at låne lidt jord af Jens Stevns far i Siem. De kunne nemlig godt tænke sig at eksperimentere med lidt hurtigere produktionsformer. 10 år til et juletræ er ingenting i den branche. I 1995 var planteskolen så veletableret, at de to iværksættere blev tildelt Skørping Kommunes erhvervspris. Siden er ejerforholdene dog ændret lidt. - Vi blev skilt, som Jens Stevn udtrykker det med et lille grin. 1. august 1998 ansatte han Ivan Damgaard som direktør og ansvarlig for den daglige drift. - Så har jeg heller ikke helt så travlt, siger Jens Stevn, som har i alt 14 ansatte. En af samarbejdspartnerne er Børge Clemmensen, til daglig lektor "inden for noget helt andet" på RUC, men med en meget stor hobby: Frøavl. Han og Jens Stevn har her i sommer været en uge i Rusland på den nordlige side af de kaukasiske bjerge for at lede efter nordmannskulturer, der passer endnu bedre til det danske klima og måske klarer frosten bedre. Ellers har Bredal Planteskole gennem mange år skaffet frø i Georgien, på den sydlige side af bjergene. Børge Clemmensen roser planteskolen i Siem: - Der er kun én Bredal. Det karateristiske ved Bredals arbejde er, at der er styr på det genetiske materiale. Og ellers kan man jo ikke lave det samme igen, forklarer Børge Clemmensen.