Fiskeindustri

Fiskeeksporten storimportører

NORDJYLLAND:I fiskerinationen Danmark baserer danske fiskeindustrier en stigende hovedpart af sin produktion på importerede råvarer. Det fremgik af en opgørelse på organisationen Dansk Fisk’s årsmøde i Aalborg i går. Fiskeimporten nåede sidste år over 850.000 tons mod 536.000 i 1996 - eksklusive industrifisk og arter som sild og makrel. I Danmark blev der af de samme arter kun landet 205.000 tons i 2005, et fald på mere end 30.000 tons fra året før eller 15 pct. Formanden for Dansk Fisk, direktør Jens Tellefsen, Hanstholm, betragter de ser det ikke sig selv som et problem. - Denne udvikling tegner et tydeligt billede af et nyt forsyningsmønster i fiskeindustrien: Fisk kender ingen grænser og kommer fra hele verden. Derfor er det afgørende, at EU’s handels- og fiskeripolitik tilpasses denne udvikling, så fiskeindustrien kan udnytte sit fulde potentiale, lød hans budskab. - Det nytter ikke, at EU lukker sig om sig selv på fiskeriområdet. Fisk er en global handelsvare, og vi skal sikre, at fiskeindustrien har en stabil adgang til råvarer. Det vil vi arbejde for i Dansk Fisk, sagde han. Jens Tellefsen understregede, at en udvikling i fiskeindustrien også stiller krav til virksomhederne selv. Vi skal være med helt fremme med viden og nye idéer, der skal omsættes i investeringer, nye produktionsprocesser og nye produkter. Derfor er det nødvendigt at vi i branchen udnytter de rammer, Den Europæiske Fiskerifond stiller til rådighed for forskning og innovation, sagde Jens Tellefsen. Hans forhåbning er, at de danske fiskeindustrier om fem år har rigelige forsyninger fra et bæredygtigt dansk fiskeri og opdræt, og at der er fri import fra alle dele af verden. Fødevareminister Hans Christian Schmidt (V) siger i en kommentar, at Danmark som verdens sjettestørste fiskeeksporterende nation fortsat vil have behov for en meget stor import af råvarer. - Men den ny handlingsplan for udviklingen af dansk fiskeri og akvakultur, skulle gerne medføre, at der også kommer flere dansk-landede fisk til forbejdning i Danmark. Handlingsplanen indebærer i øvrigt, som det fremgår af andetsteds på siden, at Danmark faktisk udnytter Fiskerifondens fulde støtteramme.