Hanstholm

Fiskeeksportører føler sig overset

Danske eksportvirksomheder blev tilgodeset med op til 20 milliarder kroner i bankpakke 2, men sådan som modellen er lagt frem, dækker den ikke behovet hos et meget stort antal virksomheder.

HANSTHOLM:Det vurderer direktør Jens Tellefsen, Hanstholm, der er formand for fiskeindustriens organisation Dansk Fisk. -Der er aftalt, at staten gennem Eksport Kredit Fonden kan stille kaution for langsigtede lån til finansiering af danske virksomheders eksportforretninger. - Men som vi opfatter det, er der ikke i aftalen fokus på vanskelighederne med at tegne forsikring på de kortfristede eksportkreditter, og det er det behov, de vareeksporterende firmaer har, siger Jens Tellefsen. Alene i fiskeindustrien står en eksport for to-tre milliarder på spil, fordi de kommercielle kreditforsikringsselskaber ikke vil tegne forsikring for eksporten til en række markeder. Risikoen er blevet for stor. Det gælder Østeuropa, men i stigende grad også vesteuropæiske markeder. - Jeg går ud fra, at politikerne leverer os en løsning, og en blive klar i løbet af meget kort tid. Noget er tilsyneladende ikke forhandlet helt på plads, siger Jens Tellefsen.