Hals

Fiskeeventyr i Asaa

GAMLE MINDER genoplives i Asaa. Arkivfoto: Henrik Bo

GAMLE MINDER genoplives i Asaa. Arkivfoto: Henrik Bo

ASAA:I første halvdel af 1960’erne indledtes et fiskeeventyr af format. Langs hele Østvendsyssels kyst blev der landet store mængder fisk. Ikke mindst i Sæby, Voers, Asaa, Hou og Hals. Der var dengang 35-40 fiskefartøjer på 5-20 tons, hjemmehørende i Asaa, foruden en del bundgarnsjoller. Og mange fiskere fra vestkysten lod sig drage af eventyret og kom hertil med deres kuttere, som for en tid havde Asaa Havn som base. Når hele flåden af vejrmæssige grunde måtte blive i havn, var der så mange både, at det var muligt at gå tørskoet ”tværs over havnebassinet” – altså fra kutterdæk til kutterdæk. Og fisk var der nok af i naturens store hyttefad – især rødspætter. Man skulle blot sejle uden for havnen, sætte garnene, tænde piben og drikke sin medbragte kaffe, hvorefter man kunne begynde røgtningen. Og der var gevinst hver gang. Dette eventyr gav naturligvis et godt afkast, og mange benyttede sig af de gunstige tider til at anskaffe egen kutter, mindes Poul Erik Pedersen fra Asaa. Poul Erik Pedersen har i forbindelse med den kommende havnefestival, der holdes fra 4. til 7. september, henvendt sig til nogle personer fra egnen, for at fortælle om deres erindringer. -Der er kommet rigtig mange minder frem, fortæller en tilfreds Poul Erik Pedersen.