Lokalpolitik

Fiskeindustri er uden skyld i slam- problem på Hundborgvej i Thisted

Ejner Frøkjær går skarpt til rette med byrådskollega i slamsag

Fiskeindustrien i Hanstholm skal ikke lastes for, at et overløbsbassin til kloak- og regnvand på Hundborgvej i Thisted ikke for længst er blevet overdækket. Meldingen kommer fra Ejner Frøkjær (S), tidligere borgmester i Hanstholm Kommune og nuværende medlem af byrådet i Thisted. Ejner Frøkjær går dermed i rette med sin byrådskollega og partifælle Morten Bo Bertelsen som han mener laver en fejlagtig sammenkædning mellem en lav pris på vandafledning i Thisted Kommune og det faktum, at Thisted Kommune ikke har økonomisk mulighed for at overdække overløbsbassinnet, der i den senere tid har været til stor gene for de omkringboende. - De nye takster på spildevand har været gældende siden årsskiftet, men overløbsbassinnet kunne for så vidt være overdækket for både fem og ti år siden. Derfor er det ude af proportion, når Morten Bo Bertelsen mener, at den manglende overdækning skyldes de nuværende takster på vandafledning og at det derfor er fiskeindustriens skyld at det lugter fra bassinet på Hundborgvej, siger Ejner Frøkjær. Han erkender, at de nuværende takster for vandafledning er så lave, at det koster kloakforsyningen penge og mener ligesom Morten Bo Bertelsen, at det er en mulighed at drøfte taksterne i forbindelse med den forestående budgetlægning. - Den mulighed har vi hvert år, men her har vi en sag, hvor der var bred enighed i byrådet om nogle takster, som starter på et forholdsvis lavet niveau, men som stiger gradvis frem til 2010, siger Ejner Frøkjær. Den gældende takst for vandafledning er lagt for at undgå, at fiskeindustrierne i Hanstholm fik et ”afgiftschok” i forhold til den pris, de havde betalt for vandafledning i den gamle Hanstholm Kommune, og Ejner Frøkjær mener, at industrien har fået nogle politiske løfter om en gradvis afgiftsstigning. - Det er løfter, jeg føler mig moralsk bundet op på, siger Ejner Frøkjær, der i modsætning til Morten Bo Bertelsen ikke mener, at de nuværende takster skal ændres i forhold til den stigning, der blev vedtaget i byrådet på mødet i januar i år.