Fiskeindustri

Fiskeindustri investerer 30 mio.

Finanskrisen får ikke Sæby Fiskeindustri til at ryste på hænderne

Fabrikschef Pia Vanggaard har netop afgivet en ordre på to nye indfrysningsanlæg til i alt 30 millioner kroner. Det er i krisetider, der skal investeres, siger fabrikschefen. Foto: Carl Th. Poulsen

Fabrikschef Pia Vanggaard har netop afgivet en ordre på to nye indfrysningsanlæg til i alt 30 millioner kroner. Det er i krisetider, der skal investeres, siger fabrikschefen. Foto: Carl Th. Poulsen

Den internationale finanskrise har fået mange nordjyske virksomheder til at rebe sejlene, men på Sæby Fiskeindustri går man den anden vej. Her vælger man at investere midt i krisen. Bestyrelsen har netop godkendt en investering på 30 millioner kroner, og i Sæby ryster man ikke på hånden over en investering af det kaliber i en krisetid. - Vi tør det, fordi det er nødvendigt, siger fabrikschef Pia Vanggaard. Og det kan virksomheden gøre i forvisningen om, at det sidste år lykkedes at vende resultatet til et tocifret overskud inden skat. Investeringen på de 30 millioner skal optimere virksomhedens indfrysningsmuligheder. - I takt med at fiskeriskibene er blevet større og større er presset på indfrysningskapaciteten øget voldsomt gennem de seneste 5-10 år. Derfor har vi netop bestilt to nye gyrofrysere, siger Pia Vanggaard. Hun forventer, at projektet er køreklart inden september, hvor fangstsæsonen går i gang. - Vi forventer at kunne påbegynde monteringen i juni, siger fabrikschefen. Sæby Fiskeindustris produktion består udelukkende af makrel på dåse. Råvaren er baseret på frossen makrel, som fanges i Nordsøen, og Sæby Fiskeindustri aftager omkring halvdelen af den danske makrelkvote. For at bevare kvaliteten intakt fryses hver fisk ind enkeltvis i en såkaldt gyrofryser inden den lægges på lager som bulkvare. - Det er netop denne proces, som skal optimeres gennem årets investering, understreger Pia Vanggaard. En ikke uvæsentlig sidegevinst ved investeringen er, at man dermed allerede fra dette efterår fuldt ud vil kunne spore fisken tilbage til fangststedet. - Med vores nuværende anlæg kan vi angive at fisken kommer fra et af måske tre fangststeder, men når det nye anlæg tages i brug vil vi kunne give en sikker fangstadresse. - Og da vore leverandører også vil være certificerede til det bæredygtige fiskeri per 1. marts i år, så er vi i stand til allerede fra 2010 at leve op til de krav, der først indføres året efter, siger Pia Vanggaard. Netop fangststedet er i dag et kundekrav - som de store fødevarekæder, viderebringer til deres leverandører.