EMNER

Fiskeindustri samler aktiviteter i Skagen

Sildefiletfabrik flytter fra Hirtshals til Skagen - ingen fyres

Samlingen af aktiviteterne er en nødvendighed, siger bestyrelsesformand Iver Espersen, der her ses til højre ved en tidligere lejlighed sammen med den nuværende strategichef Niels Espersen og den japanske ambassadørfrue. 
Arkivfoto: Kurt Bering

Samlingen af aktiviteterne er en nødvendighed, siger bestyrelsesformand Iver Espersen, der her ses til højre ved en tidligere lejlighed sammen med den nuværende strategichef Niels Espersen og den japanske ambassadørfrue. Arkivfoto: Kurt Bering

I løbet af oktober samler Skagerak Pelagic A/S sin produktion i Skagen. Det betyder, at sildefiletfabrikken i Hirtshals lukkes hen over efteråret, oplyser Iver Espersen, bestyrelsesformand i Skagerak Pelagic. Beslutningen kommer oven på en årrække med fusioner, overtagelser og stadigt stigende konkurrence, og den er gjort mulig af, at konkurrenten Pelagic Skagen A/S gik konkurs tidligere i år og blev overtaget af Skagerak Pelagic. Øget produktivitet Pelagic et det engelske ord for pelagisk, hvilket er en fællesbetegnelse for hurtigt svømmende stimefisk, der lever i de frie vandmasser. Bygningerne, som tidligere husede Pelagic Skagen, er i øjeblikket ved at blive bygget om, og nyindretningen vil ifølge Iver Espersen betyde, at man kan øge produktionskapaciteten væsentligt: - Det gælder først og fremmest vores nøgleproduktion, det vil sige ferske, frosne og syrnede produkter. Og samtidig får vi mulighed for at udbygge vores nicheproduktion af rogn, matjes-sild, makrel og lignende. Ingen afskedigelser Iver Espersen oplyser, at der ingen umiddelbare planer er om afskedigelser i forbindelse med flytningen af sildefiletfabrikken: - Enkelte af medarbejderne i Hirtshals bliver tilbudt job i Skagen, mens andre vil kunne beskæftiges i andre afdelinger i Hirtshals, hvor vi fortsat vil have Skagerak Groups koncernkontor, Skagerak Salmon A/S samt Skagerak Fiskeeksport A/S med frysehuse, frysetunneller, vaskehal samt transportafdeling. En nødvendighed Ifølge Iver Espersen er beslutningen om at samle de pelagiske aktiviteter på én lokalitet en absolut nødvendighed, hvis firmaet vil overleve: - Med denne beslutning er vi godt rustet til at videreføre en bæredygtig pelagisk industri i Danmark på trods af den unfair konkurrence fra Island og Færøerne, hvor der tilsyneladende ingen regler er at følge. Vi mener imidlertid, at vi står os bedst ved fortsat at stå for kvalitet og troværdighed, siger Iver Espersen. Generationsskifte Han har her i sommer rundet både sin 70 års fødselsdag og sit 50 års jubilæum, så det har virket rimeligt, at der samtidig med beslutningen om at samle de pelagiske aktiviteter i Skagen er gennemført et generationsskifte i virksomheden. Det har medført, at direktionen i Skagerak Pelagic A/S nu består af administrerende direktør Peter Kongerslev, økonomidirektør Kim Bennedsen og salgs- og marketingdirektør Christian Espersen, mens Iver Espersen selv er formand for selskabets bestyrelse. Samtidig er han fortsat administrerende direktør i koncernledelsen i Skagerak Group.