Fiskeindustri til kamp mod EU

Fiskeindustri 15. februar 2005 05:00

NORDJYLLAND På et møde hos EU-Kommissionen i denne uge vil repræsentanter for den danske fiskeindustri forlange at restriktionen på import af billige norske laks til forædling bliver ophævet. - Det er dybt skadeligt for den danske industri og i strid med alle principper i EU, fastslår formanden for organisationen Dansk Fisk, direktør Jens Thellefsen, Hanstholm. Forordningen om mindstepris er angiveligt indført for at beskytte den irske og norske lakseopdrætsindustri. - Men de repræsenterer kun en ganske lille del af markedet. Forordningen går i særdeleshed ud over Danmark, og specielt arbejdspladser i de svagest stillede områder af landet, uden at den reelt kan beskytte de irske og skotske opdrættere, mener Jens Thellefsen. Han peger på, at importen af laks til EU blot vil ske fra Norge via lande som Rumænien og Bulgarien, der har sammhandelsaftaler med EU. Dansk lakseindustri beskæftiger omkring 2500 medarbejdere fordelt på et har hundrede virkso,mheder. De vil ifølge både dansk Fisk og den anden organistin Danmarks Fiskeindustri - og Eksportforening (DFE) i større eller mindre grad blive berørt. De førstre fyringer er sket. Vestlax i Hirthsls opsagde i sidste uge 85 medarbejdere. - Det er fuldstændig forrykt, at EU griber ind i markedet for at beskytte nogle få skotske og irske fiskeopdrættere. Det betyder, at den norske forædlingsindustri eller virksomheder uden for EU favoriseres på bekostning af os, siger direktør Jogvan Djurhuus fra Vestlax, som efter fyringerne beskæftiger cirka 125 medarbejdere. Overkapacitet i opdrætsindustrien har sænket markedsprisen på farmlaks, og , men EU søger kunstigt at holde en mindstepris på 23 kr. pr. kg frem til 2008. Vurderingen i branchen er, at Kommissionens administrative forordning vil blive kendt ugyldig i EUs ministerråd.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...